2022-07-11

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vadovaujamės nuline dovanų politika

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas vadovaujasi nuline dovanų politika ir bandymai papirkti netoleruojami. Departamento darbuotojai, atlikdami jiems pavestas  funkcijas, neturi teisės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai priimti, teikti dovanų, išskyrus reprezentacines ir pagal tarptautinį protokolą gautas dovanas.

Kiekvienas darbuotojas, gavęs reprezentacinę dovaną ar dovaną pagal tarptautinį protokolą, privalo užpildyti dovanos perdavimo aktą ir jį perduoti už korupcijos prevenciją Departamente atsakingam asmeniui, kad pastarasis perduotų Dovanų ir neteisėto atlygio vertinimo komisijai dovaną įvertinti.

„Siekiame įgyvendinti  darbuotojų skaidrios veiklos standartus, skatinančius sąžiningumą bei korupcijos bei jos visų apraiškų netoleravimą. Departamente visos darbuotojų gautos dovanos privalo būti įvertinamos ir registruojamos neatsižvelgiant į jų vertę“ – sako laikinoji Departamento vadovė Gražina Belian. 

Departamento darbuotojai supažindinti su korupcijos rizika. Išsamiau su dovanų priėmimo, perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarka, taikoma Departamente, galima  susipažinti čia https://ntakd.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija