Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir Policijos departamentas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

Data

2020 06 30

Įvertinimas
0
IMG_6257.jpg

Šiandien Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (Departamentas) vadovas Renaldas Čiužas ir Policijos departamento vadovas Renatas Požėla pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl alkoholio ir tabako priežiūros ir kontrolės vykdymo.

Bendradarbiavimu siekiama užtikrinti alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolę, keistis turima informacija, dalytis patirtimi ir gerąja praktika, taip pat suteikti tarnybinę pagalbą ir stiprinti kompetencijas kontroliuojamose srityse.

Ir iki šio bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo Departamentas glaudžiai bendradarbiavo su Policijos departamento pareigūnais vykdant bendrus ūkio subjektų patikrinimus, teikdamas konsultacijas bei vykdydamas mokymus pareigūnams, kurių metu buvo didinamos priežiūros funkcijas atliekančių pareigūnų kompetencijos.

Departamentas kartu su Policijos departamentu bendradarbiauja ir kitose srityse. Dar pernai Kriminalistinių tyrimų centras geranoriškai prisidėjo prie Departamento vykdomo projekto atlikdamas švirkštų likučių laboratorines analizes, siekiant nustatyti, kokias medžiagas vartoja Vilniaus narkotikų vartotojai. 

Kadangi Departamentas vykdo Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo Reitox funkcijas ir teikia duomenis susijusius su narkotikų rinka ir nusikalsimomis veikomis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui, todėl ir toliau bus tęsiamas bendradarbiavimas, gerinant renkamų duomenų kokybę, išsamumą ir patikimumą bei vystomos stebėsenos sistemos.