Muitinės pareigūnų sauga – svarbus aspektas vykdant narkotikų ir jų pirmtakų kontrolę

Data

2019 11 26

Įvertinimas
0
Logo.png

Departamentas kartu su Muitinės departamentu lapkričio 25 d. organizavo mokymus muitinės pareigūnams „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolė“. Mokymų metu muitinės pareigūnams buvo pateikta išsami informacija apie narkotines ir psichotropines medžiagas, jų pirmtakus, naujas psichoaktyviąsias medžiagas, šių medžiagų tendencijas, kontrolės aspektus, pagrindinius teisės aktų reikalavimus, bei su šiomis medžiagomis dirbančių pareigūnų saugą.

Buvo pabrėžta, kad cheminių medžiagų apyvartos stebėsena yra labai svarbus etapas vykdant narkotikų kontrolę, nes šios medžiagos gali būti panaudotos nelegalioms narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms gaminti, taip pat pateikti pavyzdžiai, kokios medžiagos gali būti naudojamos narkotikų gamybai ir kuriose srityse reikėtų stiprinti kontrolės priemones.

Atkreiptas dėmesys, kad narkotikų rinka tampa vis įvairesnė, o jų gamybai taip pat naudojamos vis įvairesnės cheminės medžiagos. Pastaraisiais metais iš trečiųjų šalių į Europos rinką tiekiamos ypač pavojingos naujos psichoaktyviosios medžiagos, pavyzdžiui, sintetiniai opioidai, ypač fentaniliai, kurie dažniausiai keliauja kaip siuntos, naudojantis pašto paslaugomis. Tokių siuntų gabenimas, tikrinimas kelia didžiulį pavojų muitinės pareigūnų sveikatai ir gyvybei.

Atsižvelgiant į tai, mokymų metu buvo akcentuojama muitinės pareigūnų sauga darbo vietoje. Taip pat pažymėta, kad be teorinių žinių, yra labai svarbu aprūpinti muitinės pareigūnus būtinomis asmens saugos priemonėmis, drabužiais bei sudaryti galimybes įgyti įgūdžius kaip pasirūpinti savo sauga darbo vietoje, kaip saugiai paimti reikalingus mėginius ištyrimui ir pan.