exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Metodinė diena savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir pedagoginių psichologinių tarnybų atstovams

Data

2019 10 07

Įvertinimas
1
IMG_6137.jpg

Departamentas spalio 4 d. sukvietė visuomenės sveikatos biurų, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistus, įgyvendinančius Ankstyvosios intervencijos programą, į metodinę dieną „Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo aspektai“. Susitikimo metu siekta ne tik pagilinti specialistų žinias jiems aktualiomis temomis, bet ir pasidalinti savivaldybių gerąja praktika, organizuojant ir vedant  Ankstyvosios  intervencijos užsiėmimus, atsakyti į rūpimus klausimus, pristatyti 2018 metų rezultatus, susijusius su Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimu.

Nuo 2018 m. Ankstyvosios intervencijos programa pradėta diegti nacionaliniu lygiu ir  beveik visuose savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose ir pedagoginėse psichologinėse ar švietimo pagalbos tarnybose parengti specialistai vesti Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus. Apibendrinus savivaldybių visuomenės sveikatos biurų pateiktus duomenis, 2018 m. 32 proc. savivaldybių vykdyta Ankstyvosios intervencijos programa, organizuotos 29 jaunuolių grupės. Net 78 proc. jaunuolių į Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus atvyko savanoriškai, kita dalis – teismo ar pareigūno įpareigojimu už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus ar savivaldybės vaiko gerovės komisijos siūlymu skirti vaiko minimalios priežiūros priemonę. 2018 m. Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus Lietuvoje pradėjo lankyti 193 jauni asmenys, iš kurių 140 (72,5 proc.) baigė programą ir gavo tai patvirtinantį pažymėjimą. 54 proc. jaunuolių, baigusių Ankstyvosios intervencijos programą, ketina nebevartoti alkoholio, 59 proc. –  narkotikų. Daugiau informacijos apie 2018 m. rezultatus galite rasti Departamento interneto svetainės rubrikoje „Prevencija“ adresu http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija.

Departamentas, siekdamas stiprinti Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo kokybę,  ateityje numato atskiruose regionuose organizuoti metodines dienas, skirtas Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo aktualiems klausimams aptarti ir  juos spręsti.