exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Vienoje vyksta Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų 63-oji sesija

Data

2020 03 02

Įvertinimas
0
IMG_4804.jpg

Vienoje prasidėjo Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos 63-oji sesija, kuri truks kovo 2–6 dienomis. Atidarymo proga tarptautinių organizacijų vadovai ir deleguoti šalių atstovai savo kalbose akcentavo žmogaus teisių ir į žmogaus sveikatą orientuotos politikos svarbą subalansuotos narkotikų politikos kontekste, pabrėžiant ir užtikrinant, kad nei vienas susidūręs su narkotikų problema neliktų nuošalyje.

Lietuvą atstovaujančios delegacijos vadovas, ambasadorius nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie tarptautinių organizacijų Vienoje, Aurimas Taurintas akcentavo, kad dabar yra itin svarbu įgyvendinti tarptautinės bendruomenės bendru sutarimu patvirtintus įsipareigojimus.

Ambasadorius atkreipė dėmesį, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problema yra kompleksinė, todėl reikalauja sutelkto visų sektorių bendro darbo, integruoto, mokslo įrodymais grįsto požiūrio bei nuoseklios ir ilgalaikės politikos, kurios pagrindu įmanoma pasiekti ilgalaikių tvarių rezultatų visuomenės sveikatos ir gerovės srityje.

Taip pat ambasadorius pristatė Lietuvos veiksmus, siekiant įgyvendinti nacionalinį strateginį dokumentą  – Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programą. Buvo pabrėžta kokybiškos prevencijos svarba Lietuvoje, kuriant efektyvios narkotikų prevencijos sistemą, grįstą prevencinių priemonių analize ir visapusiškais profesinės kompetencijos kėlimo mokymais, galimybes gauti ankstyvosios intervencijos paslaugas, plėtojant naloksono prieinamumą opioidus vartojantiems asmenims nacionaliniu mastu; taikant naujoviškus stebėsenos metodus šalyje.

Savo kalboje ambasadorius pabrėžė, kad Lietuva remia proporcingas bausmes už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotikais, todėl mirties bausmė turi būti panaikinta bet kokiomis aplinkybėmis.

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos 63-osios sesijos metu bus aptariami narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo politikos, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo klausimai, tvirtinamos rezoliucijos, vertinama jau patvirtintų rezoliucijų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo pažanga, balsuojama dėl naujų medžiagų įtraukimo į tarptautinių konvencijų kontroliuojamų medžiagų sąrašus.

Sesijos metu kovo 3 d. Lietuva kartu su Portugalija, Prancūzija ir Pompidou grupe organizuoja interaktyvią diskusiją „Keliaujant“ po naktinį gyvenimą: novatoriški žalos ir narkotikų vartojimo rizikos mažinimo sprendimai“ (angl. „Trippin‘ through nightlife: innovative approaches preventing harms and risks of drug use in recreational settings“), kurios metu bus pristatytos Lietuvoje taikomos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalos mažinimo festivaliuose priemonės, kaip sėkmingo bendradarbiavimo tarp skirtingų sektorių (vyriausybinio, nevyriausybinio ir privataus) pavyzdys.