2024-04-12

Departamentas prisideda prie muitinės pareigūnų darbo efektyvinimo

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas jau nuo 2008 m. glaudžiai bendradarbiauja su Muitinės departamentu, Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra ir kitomis cheminių medžiagų kontrolę vykdančiomis institucijomis Lietuvoje. Šio bendradarbiavimo tikslas – siekti kuo efektyvesnės narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių stebėsenos, kontrolės bei ūkio subjektų priežiūros Lietuvoje.

Balandžio 11 d. Muitinės mokymų centre vykusiuose mokymuose Narkotikų ir jų prekursorių kontrolės skyriaus vyr. specialistė Laura Stančė pristatė muitinės pareigūnams narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių kontrolės Europos Sąjungoje ir Lietuvoje taikomus reikalavimus.

Mokymus organizavo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos Muitinės departamentu. Mokymuose pranešimus taip pat skaitė skirtingų cheminių medžiagų autorizacija, registracija ir kontrole užsiimančių institucijų – Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos –  atstovai.

Šiuose mokymuose muitinės pareigūnai apmokyti atpažinti skirtingas chemines medžiagas, kurios importuojamos ir/arba eksportuojamas iš Europos Sąjungos, nustatyti ar vežėjas pateikia visus reikalingus dokumentus, atpažinti dokumentų klastojimą ir klaidingą ženklinimą.  Mokymuose dalyvavo virš 50 dalyvių.

Tokio pobūdžio mokymuose pareigūnai gauna susistemintą informaciją, atkreipiamas dėmesys į svarbiausius teisinio reguliavimo aspektus – taip suteikiama galimybė kokybiškai per trumpesnį laiką atlikti cheminių medžiagų, tame tarpe ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių, importo/eksporto patikrą.