>
2023-04-13

Departamentas parengė metodines rekomendacijas mokykloms psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos tema

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas parengė metodinių rekomendacijų leidinį – „Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos ir intervencijos gairės“. Šios metodinės rekomendacijos yra skirtos mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas, (toliau – Mokykla) bendruomenėms: Mokyklos vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, pedagoginiams darbuotojams, Mokykloje dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams ar specialistams, vykdantiems psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, siekiant puoselėti mokinių sveikatą, ugdyti sveiką gyvenimo būdą bei užtikrinti saugumą ir socialinę gerovę. 

Eksperimentavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis, tokiomis kaip: tabakas, elektroninės cigaretės, nikotino maišeliai, alkoholis, migdomieji, raminamieji vaistai, kurie nepaskirti gydytojo, bei narkotinės ir psichotropinės medžiagos, ar jų vartojimas pramoginiais tikslais yra viena didėjančių visuomenės sveikatos problemų. Tokių psichiką veikiančių medžiagų vartojimas trikdo jauno žmogaus vystymąsi, elgesį, gali sukelti psichologinę bei fizinę priklausomybę kaip lėtinę ligą, kurios gydymas yra itin sudėtingas. Kadangi polinkis vartoti psichoaktyviąsias medžiagas gali pasireikšti jau paauglystėje, todėl Mokyklai, kurioje jaunuoliai praleidžia didžiąją dalį savo laiko, tenka ypač svarbus vaidmuo siekiant išvengti ar atitolinti amžių, kada pradedamos vartoti psichoaktyviosios medžiagos, atpažinti ir tinkamai valdyti su vartojimu susijusią riziką.

Šiomis rekomendacijomis siekiama mokyklos bendruomenę plačiau supažindinti su psichoaktyviosiomis medžiagomis, padėti atpažinti rizikos ir apsauginius veiksnius, kurie lemia psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir kaip atpažinti psichoaktyviąsias medžiagas vartojantį ar nuo jų apsvaigusį mokinį. Taip pat jose pateikiama informaciją apie mokyklos veiksmus, galinčius padėti mažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą mokinių tarpe bei rekomenduojamą mokyklos darbuotojų veiksmų seką, įvykus mokinių apsvaigimo ar apsinuodijimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų situacijoms mokyklose. Rekomendacijose informuojama apie pagalbos priemones jauniems asmenims, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas. 

Plačiau susipažinti su rekomendacijomis galite čia: