2023-11-30

Departamentas ėmėsi lyderystės, sprendžiant pluoštinių kanapių produktų rinkos problemas

Lapkričio m. 30 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento (toliau – Departamentas) iniciatyva vyko institucijų, atsakingų už Pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimą, atstovų pasitarimas ir diskusija apie kylančius iššūkius.  

Departamento direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas Gražina Belianįžanginiame žodyje akcentavo, kad, vos tik įsigaliojus Pluoštinių kanapių įstatymui, vis dažniau tenka susidurti su verslininkų gana ciniškais bandymais gudrauti ir pardavinėti savo produkciją, nurodant akivaizdžiai klaidinančią gaminio paskirtį ir vartojimo būdą, pvz., pluoštinių kanapių suktines su filtrais, skirtas rūkyti, pozicionuoja rinkoje ,kaip arbatą, suvenyrus arba aromaterapijos priemones. „Deja, šio įstatymo priėmimas sukūrė prielaidas nesąžiningam verslui, todėl labai tikiuosi ir linkiu, kad šiame pasitarime mums visiems pavyktų ne tik išsakyti problemas, su kuriomis susiduriame, bet ir paieškoti bendrų sąlyčio taškų ir problemų sprendimo būdų“, – kalbėjo G. Belian.

Departamentas savo pranešime pateikė ir daugiau produktų su kanapėmis pavyzdžių, kuriuos fiksuoja departamento specialistai, tačiau susiduriama su problema, kai atlikus tyrimus ir nustačius, jog produktuose narkotinės medžiagos (THC) kiekis viršija leistinas normas, tolimesnis kreipimasis į teisėsaugos institucijas neduoda laukiamų rezultatų. Departamentas sulaukia atsakymo, jog ikiteisminiai tyrimai nebus pradėti arba nutraukiami.  

Tarpinstituciniame pasitarime savo problemomis įgyvendinant  Pluoštinių kanapių įstatymą pasidalino atsakingi specialistai iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos,  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybų,  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, kurio atstovai pasidalino vertinga informacija apie laboratorinių tyrimų metodų naudojimą tiriant pluoštines kanapes, kanapių produktus ir jų gaminius.

Departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Gintaras Karanda, apibendrindamas išsakytas problemas bei iššūkius, pasiūlė sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri periodiškai keistųsi informacija apie problemas, o taip pat galėtų teikti siūlymus ir dėl teisinio reglamentavimo pakeitimų ir efektyvesnes šios rinkos priežiūros.