Dėmesys Klaipėdos regionui ir bendradarbiavimo galimybių plėtrai

Data

2020 07 09

Įvertinimas
0
laivas-brabander-56caeae2c396b.jpg

Liepos 7–8 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius dr. Renaldas Čiužas ir Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vedėja dr. Inga Bankauskienė lankėsi Klaipėdos miesto savivaldybėje. Susitikimo tikslas -  aptarti  ir koordinuoti veiksmus muzikos festivalyje „Klaipėda sound“ (kuris vyks liepos 24–26 d.),  įgyvendinant edukacinę iniciatyvą „Saugi erdvė“, siekiant ne tik apsaugoti lankytojus, eksperimentuojančius psichoaktyviosiomis medžiagomis, bet ir padėti jiems suprasti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką, o tai gali sulaikyti nuo neatsakingo vartojimo, apsaugoti jų ar aplinkinių žmonių sveikatą, kartais net gyvybę. Nuo pat iniciatyvos „Saugi erdvė“ pradžios prieš kiekvieną muzikos festivalį Departamentas su socialiniais partneriais organizuoja susitikimus savivaldybėse, kurių teritorijoje vyks muzikos festivalis, kad tiek muzikos festivalių lankytojai būtų saugūs, tiek aplinkiniai savivaldybės gyventojai.

Departamento direktorius prof. dr. Renaldas Čiužas susitikime su Klaipėdos universiteto rektoriumi prof. dr. Artūru Razbadausku diskutavo  apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių taikymą tikslinėms grupėms. Departamento direktorius atkreipė dėmesį į studentus ir šiai tikslinei grupei taikomų prevencijos priemonių trūkumą Lietuvoje, pabrėždamas būtinybę įvertinti mokslo įrodymais pagrįstų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo galimybes ir diegti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus. Susitikime taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės inicijuojant ir atliekant bendrus tyrimus, organizuojant studentų praktikas ir mokymus, išskiriant neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikiamas galimybes.

Nuolatinis, visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra geriausias būdas nugalėti permainų iššūkius, užsitikrinti visavertį, socialiai saugų ir įprasmintą gyvenimą. Apie tai Departamento atstovai diskutavo ir su psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos „Gabrielius“ vadovu Valdu Miliausku ir įstaigos klientais. Neformalusis švietimas suaugusiems asmenims yra bene patogiausia ir lengviausiai prieinama švietimo forma, kuri padeda atnaujinti ar įgyti naujas vertingas kompetencijas, kurios ypač svarbios asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų ir baigusiems psichologinės socialinės reabilitacijos programą, pradėti naują gyvenimą ir integruotis į visuomenę.

Šiais metais dar planuojama susitikti su  Klaipėdos miesto bendruomenės sveikatos taryba, organizuoti Narkotikų kontrolės komisijų narių mokymus bei metodinę dieną visuomenės sveikatos biurų specialistams Klaipėdos miesto savivaldybėje bei pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos universitetu.