Archyvas

2011 m. lapkričio 16 d. Tarptautinė konferencijos „Naujos tendencijos alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos bei kontrolės srityje“

Spaudos konferencijos video įrašas

Konfrerencijos video įrašas

Ministro pirmininko sveikinimo žodis

Pranešimai pdf formatu:

Dr. Zenius Martinkus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės pagrindinės kryptys

Deborah Olszewski, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) atstovė

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro Metinė ataskaita 2011 m.: narkotikų problema Europoje

Lars MøllerPasaulio sveikatos organizacijos (WHO) regioninio biuro Europoje atstovas

Europos veiksmų planas, skirtas sumažinti žalingą alkoholio vartojimą

Franz Pietsch, Austrijos atstovas Europos Tarybos Pompidou grupėje

Europos Tarybos Pompidou grupė: vaidmuo, organizacijos struktūra ir veikla narkotikų prevencijos srityje

Nijolė Mackevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ES struktūrinės paramos departamento direktorė

Europos socialinio fondo finansuojamų projektų, skirtų asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų reabilitacijai ir integracijai į darbo rinką, įgyvendinimas

Artur Malczewski, ENNSC informacinio tinklo Reitox nacionalinio biuro Lenkijoje atstovas

Bendrosios narkotikų prevencijos ir visuomenės švietimo pristatymas (video 1video 2video 3)

Gerhard Steffes, Europos Komisijos Projekto koordinatorius

Kampanija „Exrūkaliai nenugalimi“ (video 1video 2video 3)

Ona Davidonienė, Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė

Priklausomybės ligomis sergančių asmenų gydymo tendencijos Lietuvoje, gydymo paslaugų prieinamumo kokybės gerinimas

Saulius Vitkūnas, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas

Nuteistųjų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, gydymo, reabilitacijos ir integracijos į visuomenę galimybės Lietuvoje

Dr. Aurelijus Veryga, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas

Nevyriausybinių organizacijų indėlis formuojant psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės politiką Lietuvoje

Paulius Kazakevičius, Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas

Mokinių požiūris: privalumai ir trūkumai, įgyvendinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos bei kontrolės priemones Lietuvoje

Saulius Gagas, Policijos departamento viešosios policijos valdybos viršininkas

Teisėtvarkos pažeidimų, susijusių su narkotinių medžiagų ir alkoholinių gėrimų vartojimu, situacijos apžvalga. Policijos vykdomos prevencijos ir kontrolės priemonės

Audra Daujotienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Valstybinėje ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės programos koordinavimo taryboje, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė

Savivaldybių vaidmuo, įgyvendinant alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencijos bei kontrolės priemones

Prof. dr. (HP) Algirdas Utkus, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Podiplominių studijų prodekanas

Energinių gėrimų ir alkoholio mišinių poveikis žmogaus organizmui

Vaidas Bacys, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministras

Alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencija ugdymo įstaigose

 

2012 m. gruodžio 14 d. Tarptautinė konferencija „Naujos tendencijos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos bei kontrolės srityje“​

Spaudos konferencijos garso įrašas

Konfrerencijos vaizdo įrašas

Pranešimai pdf formatu:

Naujos tendencijos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos bei kontrolės srityje“

Dr. Zenius Martinkus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro Metinė ataskaita 2012 m.: narkotikų problema Europoje

Ilze Jekabsone, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro, REITOX ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus, Kompetencijos ugdymo specialistė

Kaip reguliuoti reklamą, kuri skatina alkoholinių gėrimų vartojimą Europos Sąjungoje? Pastaruoju metu atliktų tyrimų rezultatai”

Wim van Dalen, Olandijos alkoholio politikos institutas

Alkoholis Europos Sąjungoje“

Lars Moeller, Pasaulio Sveikatos Organizacija 

Mokinių rūkymas 1980 – 2013 metais ir profilaktikos perspektyva“

Profesorius Antanas Goštautas,  VDU Socialinių mokslų fakulteto Teorinės psichologijos katedra

Tabako gaminių direktyva: pagrindiniai prioritetai, iššūkiai ir galimybės Lietuvos pirmininkavimo ES metu“

Florence Berteletti Kemp, Organizacijos „Partnerystė be dūmų“ direktorė

Interneto keliamos grėsmės ir  teikiamos galimybės vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją”

Antti Jarventaus, Pompidou Group

Prevencijos programos „Gyvai“ efektyvumo vertinimo rezultatai

Bernadeta Lažauninkaitė, Asociacijos „Mentor Lietuva“ vadovė

Ar blaivios pramogos turi perspektyvą Lietuvoje?"

Gintarė Nekrošiūtė ir Paulius Mikšys, „Yoga Rave“ Lietuva atstovai

 

2013 m. gruodžio 16 d.Tarptautinė konferencija „Nauja ES kovos su narkotikais strategija. Tikslai ir lūkesčiai“​

Spaudos Konferencijos garso irasas

Pranešimai pdf formatu:

Zenius Martinkus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius

„Naujoji ES kovos su narkotikais strategija: pokyčiai, iššūkiai ir perspektyvos“

Brendan Hughes, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro atstovas

„ES taikomos narkotikų kontrolės priemonės“

Thomas Kattau, Europos Tarybos Pompidou grupės vykdomojo sekretoriaus pavaduotojas

 „Integruotas požiūris į visų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją ir kontrolę“

Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja

„Alkoholio ir tabako kontrolės priemonių įgyvendinimas savivaldybėse“

Aurelijus Veryga, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas

„Aktualūs jaunimo tabako ir alkoholio vartojimo rizikos veiksniai“

Wim van Dallen, Olandijos alkoholio politikos instituto direktorius

„Alkoholio vartojimo ir pirkimo amžiaus ribojimo Europoje vykdymas ir laikymasis: nauja tema bendradarbiavimo veiksmams“

Ona Davidonienė,  Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė

„Alkoholio kontrolės politikos bei alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas“

Emilis Subata, Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius

„Priklausomybės nuo narkotikų gydymo Lietuvoje apžvalga“

Valdas Šiškus, Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos vadovas

„Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės Lietuvoje: nuo idėjų, iniciatyvų iki licencijavimo“

Kunigas Kęstutis Dvareckas

„Sutemos tirščiausios prieš aušrą...“

Edita Gruodytė,  Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėja

“Neteisėtos psichoaktyvių medžiagų apyvartos kontrolės ypatumai remiantis 2013 rugsėjo 17 d. ES Reglamento ir Direktyvos projektais”

Rūta Jašinskienė, Policijos Departamento Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-sios valdybos viršininkė

„Naujų psichoaktyviųjų medžiagų neteisėtos apyvartos kontrolė Lietuvoje: iššūkiai ir uždaviniai“

 

Konferencija „Psichoaktyvios medžiagos: naujos tendencijos ir politiniai sprendimai“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, bendradarbiaudamas su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutu, rengia mokslinę - praktinę konferenciją, „Psichoaktyviosios medžiagos: naujos tendencijos ir politiniai sprendimai“, kuri vyko 2015 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Gedimino pr. 11, Vilniuje.

Šioje Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos valstybinių institucijų, Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos, Europos Komisijos, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro bei Vilniaus universiteto atstovai. Konferencijoje buvo apžvelgiamos Europos Sąjungos, Lietuvos ir kitų šalių alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo tendencijos, buvo aptariamos aktualios problemos, susijusios su naujų psichoaktyvių medžiagų, elektroninių cigarečių vartojimo plitimu visuomenėje, piktnaudžiavimu ir priklausomybe nuo receptinių vaistų, pristatomos taikomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės priemonės. Konferencijos metu specialistai aptarė esamą situaciją bei skirtingų šalių praktiką, dalinsis psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės praktine patirtimi, pristatys gerosios praktikos pavyzdžius.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kontrolė Lietuvoje

Inga Juozapavičienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė

Naujos psichoaktyvios medžiagos: stebėsena ir atsakas Europoje

Dr. Roumen Sedefov, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro atstovas

Naujos psichoaktyvios medžiagos: rinkos ribojimo priemonės Lietuvoje

Rima Mačiūnienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja

Apsinuodijimai naujomis psichoaktyviomis medžiagomis ir receptiniais vaistais

Laima Gruzdytė,Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro vedėja

Piktnaudžiavimas ir priklausomybė nuo receptinių vaistų: situacija ES ir kitose šalyse

Dr. Gilberto Gerra, Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos atstovas

Piktnaudžiavimas ir priklausomybė nuo receptinių vaistų: Europos Sąjungos kontekstas

Tania Griškienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėja

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kontrolė sveikatos apsaugos kontekste

Doc. dr. Audronė Astrauskienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos direktoriaus pavaduotoja

Nauja ES Tabako gaminių direktyva

Anna-Eva Ampelas, Europos komisijos atstovė

Elektroninės cigaretės – tai gelbėjimosi ratas ar nauja grėsmė?

Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja

Žalingų įpročių paplitimas tarp 11–15 m. amžiaus Lietuvos moksleivių: 2014 m. HBSC tyrimo duomenys

Doc. dr. Kastytis Šmigelskas,  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų institutas

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-11
UA-79662928-1