Naudinga informacija savivaldybėms

2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458 patvirtintos Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės
 

Prašome savivaldybes vadovaujantis TKĮ 11 str. 2 d. 3, 4 p., AKĮ 18-1 str. 1 d. 4, 5 p. pateikiamus prašymus siųsti el. paštu: [email protected] arba per e.pristatymą.

Prašymų šablonai:

Dėl susijusių gaminių

Dėl tabako gaminių

Dėl alkoholio gaminių

Dėmesio, jei dėl TKĮ 11 str. 2 d. 3, 4 p. per 10 darbo dienų, o dėl AKĮ  18-1 str. 1 d. 4, 5 p. per 5 darbo dienas, Departamentas nepateikė atsakymo į pateiktą prašymą, vadinasi prašytos informacijos Departamentas neturi ir juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka TKĮ 11 str. 2 d. 3, 4 p. ar AKĮ 18-1 str. 1 d. 4, 5 p.  keliamus reikalavimus.  

Rekomendacijos savivaldybėms dėl ūkio subjektų informavimo apie licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais galiojimo sustabdymą ir galiojimo panaikinimą

Rekomendacijos savivaldybėms dėl ūkio subjektų informavimo apie prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimą

Atnaujinimo data: 2024-04-18