Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • TABAKO IR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖ 10
  • Elektroninės cigaretės 10
   • 1. Ar pilnametis asmuo gali perduoti (padovanoti, nupirkti) elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas nepilnamečiui

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 3 d. numato, kad <...> draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 pilnamečiai asmenys neturi teisės jokia forma perduoti (pvz.: padovanoti, nupirkti, paskolinti ir pan.) elektroninių cigarečių ar jų pildomųjų talpyklų asmenims, jaunesniems negu 18 metų.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 2. Ar nepilnametis gali rūkyti (vartoti) ir turėti elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas?

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 2 d. numato, kad <...>Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes ar pildomąsias talpyklas <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 asmenims, jaunesniems negu 18 metų, yra draudžiama ne tik rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes, tačiau draudžiama ir turėti elektronines cigaretes ar jų pildomąsias talpyklas.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 3. Ar leidžiama remti radijo programas, viešus ar privačius renginius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai skatina naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas?

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 3 d. numatyta, kad <...> draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas <...>.Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 4 d. numatyta, kad <...> draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas ir susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį <...>.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 4. Kaip įsitikinti, ar nepažeidžiate (nepažeisite) elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklamos apribojimų

    Kiekvieną galimos elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklamos atvejį Departamentas vertins individualiai, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes. Jeigu ūkio subjektui kiltų abejonių dėl planuojamos platinti informacijos formos ar turinio leistinumo, siūlome konsultuotis su Departamentu.Užklausas galite siųsti elektroniniu paštu  ntakd@ntakd.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinti konsultacijų telefonu 8 706 68094.Siekdami suteikti objektyvias konsultacijas, rekomenduojame užklausose pateikti kuo išsamesnį planuojamos platinti informacijos apie elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas aprašymą (pvz.: užklausoje nurodyti kas planuoja skleisti informaciją apie elektronines cigaretes, kur ir kokia forma bus skleidžiama ši informacija, kuo tiksliau aprašyti planuojamos skleisti informacijos turinį, pateikti grafinių sprendinių maketus ir pan.).

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 5. Kas yra elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklama

    Reklamos įstatymo 2 str. 8 d. apibrėžia, jog <...> reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis <...>.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vertinimu, elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklama yra laikytina bet kokia skleidžiama informacija, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ar vartoti šiuos gaminius.Reklaminė informacija gali būti pateikiama bet kokia forma (raštu, žodžiu, konkliudentiniais veiksmais) ir bet kokiomis priemonėmis (Pvz.: straipsnis interneto svetainėje ar socialiniame tinkle, vaizdo klipas, interneto svetainėje iššokantys reklaminiai langai ir t. t.), kurių paskirtis pritraukti potencialius pirkėjus įsigyti ir (ar) vartoti konkretaus gamintojo gaminius ar apskritai įsigyti (vartoti) elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 6. Ar galima reklamuoti elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas?

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 171 str. 1 d. numatyta, kad <...> Lietuvos Respublikoje elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama, taip pat paslėpta elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama draudžiama <...>“.

    Atnaujinta: 2017 03 03

   • 7. Ar galima prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildomosios talpyklomis nuotoliniu būdu (internetu)?

    Įstatymo 162 str. 1 d. numato, kad <...> Lietuvos Respublikoje draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildomosios talpyklomis Lietuvos Respublikoje yra draudžiama (draudimas galioja ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai).

     

    Atnaujinta: 2016 01 18

   • 8. Kaip elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų pardavėjams įsitikinti, kad pirkėjas tikrai yra pilnametis

    Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pardavėjai privalo iš perkančio asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam elektronines cigaretes ir (ar) pildomąsias talpyklas.

     

    Atnaujinta: 2016 01 18

   • 9. Kam galima parduoti elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas?

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 1 d. numato, kad <...> Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 pardavėjai neturi teisės parduoti elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų asmenims, jaunesniems negu aštuoniolika metų.

     

    Atnaujinta: 2016 01 18

   • 10. Ar įmonei, ketinančiai Lietuvos Respublikoje prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir (ar) elektroninių cigarečių pildyklėmis arba jas įvežti (taip pat ir importuoti), yra reikalinga licencija?

    Prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis nėra licencijuojama veikla, tačiau šiais gaminiais prekiaujantys ūkio subjektai privalo laikytis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytų prekybos, reklamos bei kitų apribojimų.

    Vadovaudamiesi Įstatymo 93 straipsnio 1 dalimi, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojai ir importuotojai, privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, kurias ketina pateikti Lietuvos rinkai. Pranešimas pateikiamas elektronine forma prieš šešis mėnesius iki numatyto kiekvieno prekių ženklo ir kiekvienos rūšies elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės pirmojo pateikimo rinkai. Naujas pranešimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai elektroninė cigaretė ar elektroninių cigarečių pildyklė iš esmės pakeičiama. Pranešimai teikiami naudojantis Europos Komisijos bendru elektroninio registravimo portalu adresu: http://ec.europa.eu/health/euceg/.

     

    Atnaujinta: 2017 02 23