DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • TABAKO IR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖ 15
  • Elektroninės cigaretės 10
   • 1. Ar pilnametis asmuo gali perduoti (padovanoti, nupirkti) elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas nepilnamečiui

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 3 d. numato, kad <...> draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 pilnamečiai asmenys neturi teisės jokia forma perduoti (pvz.: padovanoti, nupirkti, paskolinti ir pan.) elektroninių cigarečių ar jų pildomųjų talpyklų asmenims, jaunesniems negu 18 metų.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 2. Ar nepilnametis gali rūkyti (vartoti) ir turėti elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas?

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 2 d. numato, kad <...>Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes ar pildomąsias talpyklas <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 asmenims, jaunesniems negu 18 metų, yra draudžiama ne tik rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes, tačiau draudžiama ir turėti elektronines cigaretes ar jų pildomąsias talpyklas.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 3. Ar leidžiama remti radijo programas, viešus ar privačius renginius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai skatina naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas?

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 3 d. numatyta, kad <...> draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas <...>.Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 4 d. numatyta, kad <...> draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas ir susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį <...>.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 4. Kaip įsitikinti, ar nepažeidžiate (nepažeisite) elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklamos apribojimų

    Kiekvieną galimos elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklamos atvejį Departamentas vertins individualiai, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes. Jeigu ūkio subjektui kiltų abejonių dėl planuojamos platinti informacijos formos ar turinio leistinumo, siūlome konsultuotis su Departamentu.Užklausas galite siųsti elektroniniu paštu  ntakd@ntakd.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinti konsultacijų telefonu 8 706 68094.Siekdami suteikti objektyvias konsultacijas, rekomenduojame užklausose pateikti kuo išsamesnį planuojamos platinti informacijos apie elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas aprašymą (pvz.: užklausoje nurodyti kas planuoja skleisti informaciją apie elektronines cigaretes, kur ir kokia forma bus skleidžiama ši informacija, kuo tiksliau aprašyti planuojamos skleisti informacijos turinį, pateikti grafinių sprendinių maketus ir pan.).

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 5. Kas yra elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklama

    Reklamos įstatymo 2 str. 8 d. apibrėžia, jog <...> reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis <...>.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vertinimu, elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklama yra laikytina bet kokia skleidžiama informacija, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ar vartoti šiuos gaminius.Reklaminė informacija gali būti pateikiama bet kokia forma (raštu, žodžiu, konkliudentiniais veiksmais) ir bet kokiomis priemonėmis (Pvz.: straipsnis interneto svetainėje ar socialiniame tinkle, vaizdo klipas, interneto svetainėje iššokantys reklaminiai langai ir t. t.), kurių paskirtis pritraukti potencialius pirkėjus įsigyti ir (ar) vartoti konkretaus gamintojo gaminius ar apskritai įsigyti (vartoti) elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 6. Ar galima reklamuoti elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas?

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 171 str. 1 d. numatyta, kad <...> Lietuvos Respublikoje elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama, taip pat paslėpta elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama draudžiama <...>“.

    Atnaujinta: 2017 03 03

   • 7. Ar galima prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildomosios talpyklomis nuotoliniu būdu (internetu)?

    Įstatymo 162 str. 1 d. numato, kad <...> Lietuvos Respublikoje draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildomosios talpyklomis Lietuvos Respublikoje yra draudžiama (draudimas galioja ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai).

     

    Atnaujinta: 2016 01 18

   • 8. Kaip elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų pardavėjams įsitikinti, kad pirkėjas tikrai yra pilnametis

    Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pardavėjai privalo iš perkančio asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam elektronines cigaretes ir (ar) pildomąsias talpyklas.

     

    Atnaujinta: 2016 01 18

   • 9. Kam galima parduoti elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas?

    Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16str. 1 d. numato, kad <...> Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų <...>.Taigi, nuo 2015-05-01 pardavėjai neturi teisės parduoti elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų asmenims, jaunesniems negu aštuoniolika metų.

     

    Atnaujinta: 2016 01 18

   • 10. Ar įmonei, ketinančiai Lietuvos Respublikoje prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir (ar) elektroninių cigarečių pildyklėmis arba jas įvežti (taip pat ir importuoti), yra reikalinga licencija?

    Prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis nėra licencijuojama veikla, tačiau šiais gaminiais prekiaujantys ūkio subjektai privalo laikytis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytų prekybos, reklamos bei kitų apribojimų.

    Vadovaudamiesi Įstatymo 93 straipsnio 1 dalimi, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojai ir importuotojai, privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, kurias ketina pateikti Lietuvos rinkai. Pranešimas pateikiamas elektronine forma prieš šešis mėnesius iki numatyto kiekvieno prekių ženklo ir kiekvienos rūšies elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės pirmojo pateikimo rinkai. Naujas pranešimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai elektroninė cigaretė ar elektroninių cigarečių pildyklė iš esmės pakeičiama. Pranešimai teikiami naudojantis Europos Komisijos bendru elektroninio registravimo portalu adresu: http://ec.europa.eu/health/euceg/.

     

    Atnaujinta: 2017 02 23

  • BENDRI KLAUSIMAI 4
   • 1. Ar galima įrengti rūkymo patalpas viešojo maitinimo įmonėje (restorane, kavinėje) šios įmonės klientams?
    Rūkymas (tabako gaminių) vartojimas viešojo maitinimo įmonėse Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas ir šiose įmonėse draudžiama įrengti rūkymo patalpas klientams. Tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus.

    Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo reikalavimai nurodyti Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 132. Minėto aprašo 4 p. nustatyta, kad cigarų ir pypkių klubai turi atitikti teisės aktuose nustatytus rūkymo patalpų įrengimo ir eksploatavimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose reikalavimus. Rūkymo patalpų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-908 patvirtintoje higienos normoje HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“. Rūkymo patalpų atitikimą higienos normoje HN 122:2006 nurodytiems reikalavimams vertina Visuomenės sveikatos centrai.
     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 2. Ar apskundimas sustabdo sprendimo dėl licencijų galiojimo panaikinimo vykdymą?

    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) informuoja, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 34, 41 straipsnio pakeitimai:

    • Įstatymo 34 straipsnio 22 dalis numato, kad licencijos ir leidimo galiojimą panaikina juos išdavusi institucija;
    • Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreipimasis į teismą sustabdo Įstatymo 34 straipsnio 22 dalyje nurodytų institucijų nutarimų (sprendimų) dėl ekonominių sankcijų taikymo vykdymą;
    • Įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, turi teisę nuspręsti, kad už teisės pažeidimus licencijos ar leidimo galiojimas nepanaikinamas, jeigu dėl tam tikrų reikšmingų aplinkybių ekonominė sankcija – licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas – būtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.

    Atsižvelgus į nurodytą reglamentavimą, tuo atveju, jei savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą ir sprendimas yra apskundžiamas, apskundimas sustabdo minėto sprendimo vykdymą, t.y. teisminių ginčių metu įmonė gali tęsti savo veiklą pagal turimą licenciją iki įsiteisės teismo priimtas sprendimas.

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 3. Ar Lietuvoje galima prekiauti elektroninėmis cigaretėmis? Ar jų reklama Lietuvoje kaip nors ribojama?

    Elektroninėmis cigaretėmis Lietuvoje prekiauti nedraudžiama. Tačiau Pasaulio sveikatos organizacija (World Health Organization – WHO), tabako kontrolės organizacijos bei mokslininkai skatina visus vartotojus elgtis apdairiai ir susilaikyti nuo elektroninių cigarečių įsigijimo ir vartojimo, kadangi iki šiol nėra mokslinių tyrimų, patvirtinančių šio produkto saugą. Moksliškai nėra įrodyta, ar šis produktas išties gali padėti atsikratyti žalingo rūkymo įpročio.
    Elektroninėms cigaretėms netaikomi įprastų tabako gaminių reklamos apribojimai. Dėl šios priežasties elektroninių cigarečių reklama, nepažeidžianti Reklamos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, yra nedraudžiama. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad elektroninių cigarečių reklama negali skatinti vartoti tabako gaminių.

     
     

    Atnaujinta: 2016 07 26

   • 4. Vasaros sezono metu kavinėje, kurioje prekiaujama alkoholiu ir tabaku, dirbti norėčiau priimti 17 metų darbuotoją? Ar šiuo savo elgesiu nepažeisiu jokių įstatymų?

    Remiantis Alkoholio kontrolės bei Tabako kontrolės įstatymais Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais draudžiama asmenims, jaunesniems kaip 18 metų. Šis draudimas galioja ištisus metus, tad priimti nepilnamečio darbuotojo negalite nei vasaros, nei kito sezono metu.

     

    Atnaujinta: 2016 07 26

  • 1. Kaimynai rūko tiek namų laiptinėje, tiek balkone. Ar galima imtis kažkokių priemonių?

   Tabako kontrolės įst. 19 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Atsakomybė numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK 185¹ str.) ir pažeidėjui gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 litų.

   Namo laiptinė yra traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa, todėl joje rūkyti draudžiama. Siūlome su kaimynais pasikalbėti ir informuoti juos apie galiojančius įstatymus ir galimas nuobaudas. Namo laiptinėse taip pat galima pakabinti šią informaciją pateikiančius įspėjimus bei mandagų prašymą neberūkyti. Jei su kaimynais nepavyksta susitarti gražiuoju, turite teisę su rašytiniu pareiškimu dėl rūkymo faktų išnagrinėjimo kreiptis į policijos komisariatą (http://www.policija.lt/?id=114).

   Deja, buto balkonas yra privati buto savininko nuosavybė ir negali būti traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa. Dėl šios priežasties anksčiau minėtais teisės aktais vadovautis negalime. Siūlome Jums apeliuoti į Jūsų kaimynų sąmoningumą ir geranoriškumą. Informuokite savo kaimynus apie Jūsų patiriamą diskomfortą. Taip pat mėginkite savo namo laiptinės skelbimų lentoje ar matomoje vietoje ant durų pakabinti informacinį lapelį apie rūkymo sukeliamus nepatogumus ir nepasitenkinimą tokiu elgesiu.

   Atkreipkite dėmesį, kad balkonai ar terasos, kurie yra konstruktyviai susieti su keliems savininkams priklausančių patalpų išorinėmis sienomis, yra traktuojami kaip bendrojo naudojimo patalpos (pvz.: studentų bendrabučiai, naujos statybos namai ir kt.). Tokiu atveju Tabako kontrolės įst. 19 str. 1d. 3 p., draudžiantis rūkyti bendro naudojimo patalpose, galioja ir pažeidėjui gali būti skiriama administracinė nuobauda.

   Tabako kontrolės įst. 19 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Atsakomybė numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK 185¹ str.) ir pažeidėjui gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 litų.

   Namo laiptinė yra traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa, todėl joje rūkyti draudžiama. Siūlome su kaimynais pasikalbėti ir informuoti juos apie galiojančius įstatymus ir galimas nuobaudas. Namo laiptinėse taip pat galima pakabinti šią informaciją pateikiančius įspėjimus bei mandagų prašymą neberūkyti. Jei su kaimynais nepavyksta susitarti gražiuoju, turite teisę su rašytiniu pareiškimu dėl rūkymo faktų išnagrinėjimo kreiptis į policijos komisariatą (http://www.policija.lt/?id=114).

   Deja, buto balkonas yra privati buto savininko nuosavybė ir negali būti traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa. Dėl šios priežasties anksčiau minėtais teisės aktais vadovautis negalime. Siūlome Jums apeliuoti į Jūsų kaimynų sąmoningumą ir geranoriškumą. Informuokite savo kaimynus apie Jūsų patiriamą diskomfortą. Taip pat mėginkite savo namo laiptinės skelbimų lentoje ar matomoje vietoje ant durų pakabinti informacinį lapelį apie rūkymo sukeliamus nepatogumus ir nepasitenkinimą tokiu elgesiu.

   Atkreipkite dėmesį, kad balkonai ar terasos, kurie yra konstruktyviai susieti su keliems savininkams priklausančių patalpų išorinėmis sienomis, yra traktuojami kaip bendrojo naudojimo patalpos (pvz.: studentų bendrabučiai, naujos statybos namai ir kt.). Tokiu atveju Tabako kontrolės įst. 19 str. 1d. 3 p., draudžiantis rūkyti bendro naudojimo patalpose, galioja ir pažeidėjui gali būti skiriama administracinė nuobauda.
   Tabako kontrolės įst. 19 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Atsakomybė numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK 185¹ str.) ir pažeidėjui gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 litų.

   Namo laiptinė yra traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa, todėl joje rūkyti draudžiama. Siūlome su kaimynais pasikalbėti ir informuoti juos apie galiojančius įstatymus ir galimas nuobaudas. Namo laiptinėse taip pat galima pakabinti šią informaciją pateikiančius įspėjimus bei mandagų prašymą neberūkyti. Jei su kaimynais nepavyksta susitarti gražiuoju, turite teisę su rašytiniu pareiškimu dėl rūkymo faktų išnagrinėjimo kreiptis į policijos komisariatą (http://www.policija.lt/?id=114).

   Deja, buto balkonas yra privati buto savininko nuosavybė ir negali būti traktuojama kaip bendro naudojimo patalpa. Dėl šios priežasties anksčiau minėtais teisės aktais vadovautis negalime. Siūlome Jums apeliuoti į Jūsų kaimynų sąmoningumą ir geranoriškumą. Informuokite savo kaimynus apie Jūsų patiriamą diskomfortą. Taip pat mėginkite savo namo laiptinės skelbimų lentoje ar matomoje vietoje ant durų pakabinti informacinį lapelį apie rūkymo sukeliamus nepatogumus ir nepasitenkinimą tokiu elgesiu.

   Atkreipkite dėmesį, kad balkonai ar terasos, kurie yra konstruktyviai susieti su keliems savininkams priklausančių patalpų išorinėmis sienomis, yra traktuojami kaip bendrojo naudojimo patalpos (pvz.: studentų bendrabučiai, naujos statybos namai ir kt.). Tokiu atveju Tabako kontrolės įst. 19 str. 1d. 3 p., draudžiantis rūkyti bendro naudojimo patalpose, galioja ir pažeidėjui gali būti skiriama administracinė nuobauda.
    

   Atnaujinta: 2016 01 18