Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) KONTROLĖ 11
  • Duomenų teikimas 11
   • 1.

    Ar reikia ūkio subjektams teikti informaciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis?

    Informaciją apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia ūkio subjektai, importuojantys ir eksportuojantys, taip pat įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių ir išvežantys iš jos į Europos Sąjungos valstybes, gaminantys, platinantys ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojantys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktas medžiagas. 

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 2.

    Kokiu būdu informacija apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, yra teikiama Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui?

    Informacija apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, yra teikiama Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui elektroniniu būdu neatlygintinai į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinę sistemą (toliau - PTAKIS). PTAKIS sistemą galite rasti adresu www.ptakis.lt

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 3.

    Kur galima rasti cheminių medžiagų (Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų), apie kurias reikia teikti informaciją į PTAKIS, sąrašus?

     

     

    Į oficialų sąrašą įtraktų medžiagų sąrašą ir Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą galite rasti:

    http://ntakd.lrv.lt/lt/subjektu-veiklos-prieziura/narkotiniu-ir-psichotropiniu-medziagu-pirmtaku-prekursoriu-kontrole

     

    Į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos:

                https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=47fd1ba0de9a11e89acab3ff12d77081

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 4.

    Kaip prisijungti prie PTAKIS?

     

    Kaip prisijungti prie PTAKIS galite rasti naudotojo vadove adresu:

    https://medis.ntakd.lt/wp-content/uploads/2018/06/ptakis-vartotojo-vadovas.pdf

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 5.

    Kur kreiptis iškilus nesklandumams jungiantis per „Elektroninius valdžios vartus“?

     

     

    Telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis I–V nuo 8:00 iki 22:00 val.

    Elektroniniu paštu:info@ivpk.lt

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 6.

    Kokiu dažnumu teikiama informacija į PTAKIS?

     

     

    Duomenys teikiami pasibaigus ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos.

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 7.

    Kokie veiksmai turėtų būti atliekami laikinai nevykdant veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis?

     

     

    PTAKIS „Vartotojo profilyje“ pažymėti langelį „Nevykdė veiklos su prekursoriais ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis“ ir išsaugoti.

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 8.

    Kokiais matavimo vienetais (kilogramais ar litrais) pateikti informaciją?

     

     

    Matavimo vienetai nurodyti prie kiekvienos cheminės medžiagos, apie kurią teikiami duomenys.

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 9.

    Kodėl atmesta ataskaita?

     

    • Į PTAKIS pateikti cheminių medžiagų kiekiai neatitinka su pirkimo – pardavimo dokumentuose (finansiniuose dokumentuose) esančiais kiekiais;
    •  nesutampa praėjusio ketvirčio likutis su einamojo ketvirčio pradiniu likučiu;
    • nurodyti netikslūs juridinio ar fizinio asmens kodai;
    • Nurodytos ne tos cheminės medžiagos, kurias naudojam subjektas;
    • Subjektas prisijungė kaip fizinis asmuo

     

     

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 10.

    Kodėl gavau priminimą į elektroninį paštą dėl informacijos į PTAKIS pateikimo, nors jau nedirbu įmonėje?

     

     

    Jūsų elektroninis paštas buvo pateiktas jungiantis prie PTAKIS. Pakeitus darbą būtina ištrinti savo elektroninio pašto adresą iš PTAKIS.

    Atnaujinta: 2019 09 12

   • 11.

    Kodėl PTAKIS neleidžia įvesti elektroninio pašto?

     

    Toks elektroninis paštas jau buvo pateiktas į PTAKIS kito subjekto.

    Atnaujinta: 2019 09 12