exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Tarpžinybinė psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą
 

Informacija apie 2020 m. spalio 7 d. įvykusį nuotolinį Tarpžinybinės psichoaktyvų efeketą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos posėdį:

Komisijos posėdžio metu nuspręsta:

1.            Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus papildyti 12 naujų psichoaktyviųjų medžiagų.
2.            Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai patikslinti ir papildyti I-ojo Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo darinių grupes naujomis įtrauktomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, nurodant bendrą struktūrą su galimais naujais radikalais medžiagos struktūroje.

Komisijos sudėtis

Komisijos Reglamentas