exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Komisijos sprendimai įforminami protokolais, nurodant datą, protokolo eilės numerį, dalyvavusius Komisijos narius, svarstytus klausimus ir priimtus siūlymus, nurodomi balsavimo rezultatai (pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“). Taip pat įrašoma atskiroji Komisijos nario nuomonė, jei tokia buvo. Su visais Komisijos nariais bei šio Darbo reglamento 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytais asmenimis suderintą Komisijos protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Komisijos sekretorius. Protokolo projektas parengiamas ir Komisijos nariams bei šio Darbo reglamento 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytiems asmenimis derinimui pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Prie protokolo pridedamos paraiškos ir kiti susiję dokumentai.