exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Tarpinstitucinė narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Tarpinstitucinė narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244, 12.2 punktu ir siekiant užtikrinti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir bendrų veiksmų derinimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje 2013 m. sausio 24 d. sudaryta Tarpinstitucinė narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisija (toliau – Komisija).
Komisiją sudaro: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.
Komisijos pagrindinis uždavinys - ieškoti bendrų sprendimų gerinant cheminių medžiagų, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, priežiūrą ir kontrolę bei įgyvendinti priimtus sprendimus.

Komisijos sudėtis

Komisijos Reglamentas