Studentų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo patirties ir prevencijos priemonių poreikio apklausa

Kviečiame dalyvauti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdomoje aukštųjų mokyklų studentų apklausoje, kurios tikslas – įvertinti psichoaktyviųjų medžiagų (narkotinių medžiagų (toliau – narkotikų), alkoholio, nikotino, raminamųjų ir migdomųjų vaistų, kofeino ir kt.) vartojimo paplitimą tarp studentų ir jiems skirtų prevencijos priemonių poreikį.

Siekiant užtikrinti atsakymų konfidencialumą, ši apklausa yra anoniminė.

 

 • *

  1. Ar kada nors esate vartojęs (-usi) kokias nors psichoaktyviąsias medžiagas (alkoholį, nikotiną, kofeiną, narkotikus, raminamuosius ir migdomuosius vaistus ar kt.)?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne (pereikite prie 20 klausimo)

  Nesu tikras (-a)

  0
 • *

  2. Ar kada nors esate vartojęs (-usi) nikotino turinčių gaminių (cigaretes, elektronines cigaretes, kaitinamuosius tabako gaminius ir pan.)?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne (pereikite prie 7 klausimo)

  1
 • 3. Kuriuos iš šių nikotino turinčių gaminių esate vartojęs (-usi)? (prie kiekvieno gaminio pasirinkite tik po vieną atsakymo variantą, pvz., jei paskutinį kartą vartojote prieš 20 d., pasirinkite tik atsakymo variantą „bent kartą per paskutinį mėnesį“)*KasdienBent kartą per paskutinį mėnesįBent kartą per paskutinius metusBent kartą gyvenimeNiekada

  Cigaretes

  Elektronines cigaretes su nikotino turinčiu skysčiu

  Elektronines cigaretes be nikotino

  Kaitinamuosius tabako gaminius

  Uostomąjį, kramtomąjį ar kitą, oraliniam vartojimui skirtą tabaką („snusą“, „snufą“ ir pan.)

  Kitus nikotino turinčius gaminius (nepriskiriamus tabako gaminiams)

  2
 • 4. Kokio amžiaus pirmą kartą Jūs:*13 m. ar jaunesnis (-ė)14-15 m.16-17 m.18 m. ar vyresnis (-ė)Nesu to daręs (-iusi)

  Surūkėte pirmąją cigaretę

  Vartojote elektronines cigaretes su nikotinu

  Vartojote elektronines cigaretes be nikotino

  Vartojote kaitinamuosius tabako gaminius

  Vartojote uostomąjį, kramtomąjį ar kitą, oraliniam vartojimui skirtą tabaką („snusą“, „snufą“ ir pan.)

  Vartojote kitus nikotino turinčius gaminius (nepriskiriamus tabako gaminiams)

  Pradėjote rūkyti reguliariai

  3
 • *

  5. Ar kada nors mėginote mesti rūkyti?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, mečiau visiškai

  Mėginau mesti, bet vėl pradėjau rūkyti

  Nemėginau mesti, bet norėčiau

  Nemėginau mesti ir nesiruošiu to daryti

  Niekada nerūkiau

  4
 • *

  6. Ar karantino dėl COVID-19 metu pasikeitė Jūsų rūkymo / nikotino turinčių gaminių vartojimo įpročiai?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Ne

  Taip, rūkiau / vartojau dažniau, daugiau

  Taip, rūkiau / vartojau rečiau, mažiau

  Taip, mečiau rūkyti / vartoti

  Kita

  5
 • *

  7. Ar kada nors esate vartojęs (-usi) alkoholį?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne (pereikite prie 12 klausimo)

  6
 • 8. Kuriuos iš šių alkoholinių gėrimų Jūs esate vartojęs (-usi)? (prie kiekvieno gėrimo pasirinkite tik po vieną atsakymo variantą, pvz., jei paskutinį kartą vartojote prieš 20 d., pasirinkite tik atsakymo variantą „bent kartą per paskutinį mėnesį“)*KasdienBent kartą per paskutinį mėnesįBent kartą per paskutinius metusBent kartą gyvenimeNiekada

  Alų, sidrą

  Vyną    

  Likerį, įvairius alkoholinius kokteilius

  Stipriuosius alkoholinius gėrimus (degtinę, konjaką, viskį ir pan.)

  7
 • 9. Ar kada nors Jūs:*Bent kartą per paskutinį mėnesįBent kartą per paskutinius metusBent kartą gyvenimeNiekada

  Vairavote apsvaigęs (-usi) nuo alkoholio

  Dalyvavote paskaitose apsvaigęs (-usi) nuo alkoholio

  Praleidote paskaitas dėl alkoholio vartojimo, jo sukeltų pagirių

  Vienu metu (pvz., per vieną vakarą) išgėrėte 6 ir daugiau standartinius alkoholio vienetus*

  8
 • * 6 standartiniai alkoholio vienetai = 60 g gryno alkoholio, pvz.:
  Alaus, sidro (5%) – 1,5 l (3 buteliai)
  Vyno (11%) – 0,7 l (4 didelės taurės arba 6 mažos taurės)
  Stiprių alkoholinių gėrimų (40%) – 190 ml (5 stikliukai).

  9
 • 10. Kokio amžiaus pirmą kartą Jūs:*13 m. ar jaunesnis (-ė)14-15 m.16-17 m.18 m. ar vyresnis (-ė)Nesu to daręs (-iusi)

  Paragavote alkoholinių gėrimų

  Vienu metu (pvz., per vieną vakarą) išgėrėte 6 ir daugiau standartinius alkoholio vienetus

  10
 • *

  11. Ar karantino dėl COVID-19 metu pasikeitė Jūsų alkoholinių gėrimų vartojimo įpročiai?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Ne

  Taip, vartojau dažniau, daugiau

  Taip, vartojau rečiau, mažiau

  Taip, mečiau vartoti

  Kita

  11
 • *

  12. Ar kada nors esate vartojęs (-usi) narkotikus (kanapes, amfetaminą, metamfetaminą, ecstasy, LSD, haliucinogeninius grybus, heroiną, kokainą ar kt.), naujas psichoaktyviąsias medžiagas („spice“, „chymkę“, „vonios druskas“, GBL / GHB ir kt.) arba inhaliantus („buzus“, „propsus“, „linksmutes“ arba „juoko dujas“, klijus, skiediklius ir kt.)?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne (pereikite prie 18 klausimo)

  12
 • 13. Kurias iš šių medžiagų esate vartojęs (-usi)? (prie kiekvienos medžiagos pasirinkite tik po vieną atsakymo variantą, pvz., jei paskutinį kartą vartojote prieš 20 d., pasirinkite tik atsakymo variantą „bent kartą per paskutinį mėnesį“)*KasdienBent kartą per paskutinį mėnesįBent kartą per paskutinius metusBent kartą gyvenimeNiekada

  Kanapes („žolę“, marihuaną, hašišą)

  Ekstazį / MDMA

  Amfetaminą ar metamfetaminą

  Kokainą ar kreką

  LSD

  Haliucinogeninius grybus

  Heroiną

  Kitus narkotikus

  Narkotikus, bet nežinote kokius

  Naujas psichoaktyviąsias medžiagas („spice“, „chymkę“, vonios druskos, GBL / GHB ir kt.)

  Inhaliantus („buzus“, „propsus“, „linksmutes“ arba „juoko dujas“, klijus, skiediklius ir kt.)

  13
 • 14. Ar kada nors Jūs:*Bent kartą per paskutinį mėnesįBent kartą per paskutinius metusBent kartą gyvenimeNiekada

  Vartojote skirtingus narkotikus vienu metu (pvz., kanapes ir metamfetaminą)

  Vartojote narkotikus kartu su alkoholiu

  Vartojote narkotikus kartu su energiniais gėrimais

  14
 • 15. Ar kada nors Jūs:*Bent kartą per paskutinį mėnesįBent kartą per paskutinius metusBent kartą gyvenimeNiekada

  Vartojote elektronines cigaretes su skysčiais, turinčiais tetrahidrokanabinolio (THC)

  Vartojote narkotikus, naujas psichoaktyviąsias medžiagas arba inhaliantus savigydos tikslais

  Vairavote apsvaigęs (-usi) nuo narkotikų, naujų psichoaktyviųjų medžiagų ar inhaliantų

  Dalyvavote paskaitose apsvaigęs (-usi) nuo narkotikų, naujų psichoaktyviųjų medžiagų ar inhaliantų

  Praleidote paskaitas dėl narkotikų, naujų psichoaktyviųjų medžiagų ar inhaliantų vartojimo

  15
 • 16. Kokio amžiaus pirmą kartą Jūs:*13 m. ar jaunesnis (-ė)14-15 m.16-17 m.18 m. ar vyresnis (-ė)Nesu to daręs (-iusi)

  Vartojote narkotikus

  Vartojote naujas psichoaktyviąsias medžiagas

  Vartojote inhaliantus

  16
 • *

  17. Ar karantino dėl COVID-19 metu pasikeitė Jūsų narkotikų, naujų psichoaktyviųjų medžiagų arba inhaliantų vartojimo įpročiai?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Ne

  Taip, vartojau dažniau, daugiau

  Taip, vartojau rečiau, mažiau

  Taip, mečiau vartoti

  Kita

  17
 • 18. Ar kada nors esate vartojęs (-usi) šias psichoaktyviąsias medžiagas, siekdamas (-a) pagerinti studijų rezultatus, padidinti produktyvumą, darbingumą, motyvaciją atlikti užduotį?*Bent kartą per paskutinį mėnesįBent kartą per paskutinius metusBent kartą gyvenimeNiekada

  Alkoholį

  Nikotino turinčius produktus

  Narkotikus

  Naujas psichoaktyviąsias medžiagas

  Inhaliantus

  Receptinius vaistus

  Energinius gėrimus

  Kitus kofeino turinčius produktus

  18
 • 19. Ar kada nors esate vartojęs (-usi) šias psichoaktyviąsias medžiagas, siekdamas (-a) sumažinti dėl studijų patiriamą stresą, atsipalaiduoti, lengviau užmigti?*Bent kartą per paskutinį mėnesįBent kartą per paskutinius metusBent kartą gyvenimeNiekada

  Alkoholį

  Nikotino turinčius produktus

  Narkotikus

  Naujas psichoaktyviąsias medžiagas

  Inhaliantus

  Receptinius vaistus

  19
 • *

  20. Ar kada nors esate lošęs (-usi) iš pinigų?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, bent kartą per paskutinį mėnesį

  Taip, bent kartą per paskutinius metus, bet ne per paskutinį mėnesį

  Taip, bent kartą gyvenime, bet ne per paskutinius metus

  Ne, niekada

  20
 • *

  21. Kokio amžiaus būdamas, pirmą kartą lošėte iš pinigų?

  Vilkite slankiklį

  Metai

  1
  21
 • *

  22. Ar kuris nors iš Jūsų tėvų rūko arba rūkė Jūsų vaikystėje?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, abu

  Taip, vienas iš tėvų

  Ne

  22
 • 23. Ar kuris nors iš Jūsų tėvų turi arba turėjo problemų dėl:*Taip, abu tėvaiTaip, vienas iš tėvųNeNežinau

  Alkoholio vartojimo

  Piktnaudžiavimo receptiniais vaistais

  Narkotikų vartojimo

  Azartinių lošimų

  23
 • 24. Pažymėkite, kaip stipriai Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais:*Visiškai NESUTINKULabiau nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuLabiau sutinkuVisiškai SUTINKU

  Propaguoju sveiką gyvenseną

  Esu patenkintas (-a) savo fizine sveikata

  Esu patenkintas (-a) gyvenimu

  Mano šeima mane supranta, palaiko

  Draugai mane supranta, palaiko

  Esu aštrių pojūčių mėgėjas (-a)

  Man dažnai sunku užmigti arba prastai miegu

  Man dažnai sunku susikaupti

  Dažnai nenoriu nieko veikti, jaučiu apatiją

  Dažnai jaučiuosi liūnas (-a), prislėgtas (-a)

  Dažnai būnu irzlus (-i), blogos nuotaikos

  Dažnai jaučiu nervinę įtampą, susirūpinimą

  Dažnai patiriu panikos atakas

  Dažnai jaučiuosi vienišas (-a)

  Esu galvojęs (-usi) apie savižudybę

  Karantino dėl COVID-19 metu mano savijauta suprastėjo

  Žinau, kur kreiptis pagalbos iškilus sunkumams

  Žinau, kaip reikėtų elgtis, jei draugas perdozuotų psichoaktyviųjų medžiagų

  24
 • 25. Į kokio elgesio prevenciją, Jūsų nuomone, būtų tikslinga nukreipti studentams skirtas prevencines veiklas?*TikslingaNetikslingaSunku / nenoriu atsakyti

  Alkoholio vartojimo

  Didelio alkoholio kiekio vartojimo vienu metu (pvz., per vieną vakarėlį)

  Rūkymo

  Elektroninių cigarečių vartojimo

  Kaitinamųjų tabako gaminių vartojimo

  Uostomojo, kramtomojo ar kito, oraliniam vartojimui skirto tabako („snuso“, „snufo“ ir pan.) vartojimo

  Kofeino vartojimo (kavos, energinių gėrimų ir kt.)

  Narkotikų vartojimo

  Kanapių („žolės“, marihuanos, hašišo) vartojimo

  Naujų psichoaktyviųjų medžiagų („spice“, „chymkės“, vonios druskų, GBL / GHB ir kt.) vartojimo

  Inhaliantų („buzų“, „propsų“, „linksmučių“ arba „juoko dujų“, klijų, skiediklių ir kt.) vartojimo

  Vaistų vartojimo ne gydymo tikslais

  Skirtingų psichoaktyviųjų medžiagų maišymo (pvz., alkoholio ir narkotikų)

  Visų psichoaktyviųjų medžiagų, neišskiriant konkrečių medžiagų, vartojimo

  Vairavimo apsvaigus nuo alkoholio

  Vairavimo apsvaigus nuo narkotikų

  Azartinių lošimų

  Priklausomybės nuo interneto, socialinių tinklų, išmaniųjų technologijų

  Visų aukščiau išvardintų

  25
 • *

  Kita

  Parašykite

  26
 • *

  26. Kokiomis formomis turėtų vykti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija studentams?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Integruota į studijų dalykus

  Kaip pasirenkamas kursas

  Kaip privalomas kursas

  Kaip neformalaus ugdymo prevencinė programa, neįtraukta į studijų dalykus

  27
 • *

  Kita

  Parašykite

  28
 • 27. Kuriems iš šių narkotikų politikos pokyčių pritartumėte?*PritarčiauNepritarčiauSunku / nenoriu atsakyti

  Narkotikų vartojimo ir turėjimo asmeniniam vartojimui be tikslo platinti dekriminalizavimui (baudžiamosios atsakomybės netaikymui)

  Kanapių vartojimo ir turėjimo asmeniniam vartojimui be tikslo platinti dekriminalizavimui (baudžiamosios atsakomybės netaikymui)

  Narkotikų vartojimo rekreaciniais (pasilinksminimo) tikslais legalizavimui

  Kanapių vartojimo rekreaciniais (pasilinksminimo) tikslais legalizavimui

  29
 • *

  28. Ar lankėtės internetinėje svetainėje www.nerukysiu.lt?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne, bet žinau, kad tokia yra

  Ne, apie tokią nesu girdėjęs (-usi)

  30
 • *

  29. Ar lankėtės internetinėje svetainėje www.askritiskas.lt?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne, bet žinau, kad tokia yra

  Ne, apie tokią nesu girdėjęs (-usi)

  31
 • *

  30. Ar lankėtės internetinėje svetainėje www.kaveikiavaikai.lt?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne, bet žinau, kad tokia yra

  Ne, apie tokią nesu girdėjęs (-usi)

  32
 • *

  31. Kuriame kurse studijuojate?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  I

  II

  III

  IV

  Magistrantūroje

  Kita

  Nestudijuoju

  33
 • *

  32. Koks Jūsų paskutinio semestro pažymių vidurkis?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  9–10

  7-8

  5-6

  <5, neišlaikyta

  Dar nebaigiau pirmo semestro

  Nenoriu nurodyti

  34
 • *

  33. Ar dirbate?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, turiu nuolatinį darbą

  Taip, bet ne nuolatos

  Ne

  35
 • *

  34. Kur gyvenate studijų metu?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Pas tėvus (globėjus)

  Studentų bendrabutyje

  Nuomojamame būste

  Nuosavame būste

  Kita

  36
 • *

  35. Jūsų amžius:

  Vilkite slankiklį

  Metai

  1
  37
 • *

  36. Jūsų lytis:

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Moteris

  Vyras

  Nenoriu  nurodyti

  38
 • 39
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-22