BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Teisės aktai

Teisės aktų savadas

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS REIKALAVIMUS ALKOHOLIO IR TABAKO SRITYJE

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Žin., 1995, Nr. 44–1073; 2004, Nr. 47-1548

2.

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas

Žin., 1996, Nr. 11-281;

2003, Nr. 117-5317

3.

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174

4.

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

Žin., 2000, Nr. 32-893

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2008, Nr. 150-6090

2.

2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2001, Nr. 8-230;

2011, Nr. 50-2434

3.

2005 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 94 „Dėl Tabako auginimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2005, Nr. 14-428;
2012, Nr. 146-7542

4.

1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“

Žin., 1998, Nr. 88-2439; 2011, Nr. 48-2303

5.

2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 82-2946;
2011, Nr. 39-1872
 

6.

2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais–banderolėmis taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 56-1942

7.

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 82-3522;

2005, Nr. 97-3654

8. 2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų ataskaitų apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 9-297;

2009, Nr. 136-5939;

9. 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ Žin., 2012, Nr. 142-7321
10. 1998 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 660 ,,Dėl alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“  Žin., 1998, Nr. 52-1433; 2004, Nr. 38-1226

 

KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl įspėjamojo ir informacinio užrašų prekybos tabako gaminiais vietose“

Žin., 1998, Nr. 104-2884

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 545 „Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“

Žin., 1997, Nr. 95-2403

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 4-195 „Dėl Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 51-2301

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“

Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo

Žin., 2004, Nr. 79-2802
2012, Nr. 108-5479 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 ,,Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“  Žin., 2003, Nr. 13-530
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1997 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 610 ,,Dėl etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos“  Žin., 1997, Nr. 105-2662
8. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-56 „Dėl Tabako gaminių kokybę liudijančių dokumentų įforminimo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos viršininko 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 81, pakeitimo ir Naujų tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 75-2626;

Inf. pran., 2012, Nr. 73-648
9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“  Žin., 2008, Nr. 18-666

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

1.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-87 „Dėl Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 60-2872

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Alkoholio ir tabako kontrolė“ atsakingas Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus l. e. vedėjo pareigas Juozas Abramavičius tel. (8 5) 266 8066, juozas.abramavicius@ntakd.lt.

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SRITYJE

 

EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTAI

 

Eil.Nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)(konsoliduota 2013 m. lapkričio 20 d. versija)

OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46

OL 2013 L 330, p. 21

2.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (konsliduota 2013 m. lapkričio 20 d. versija)

OL 2004 L 22, p. 1

OL 2013 L 330, p. 30

3.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011 kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles   

OJ L 162, 27.6.2015, p. 12–25

4.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013 kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės 

OJ L 162, 27.6.2015, p. 33–64

5.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą)

OL 2008 L 353, p.1

6. 2006 gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 134/2009 (OL 2009 L 46, p. 3) OL 2006 L 396, p. 1

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

TAR, Nr. 2015-110890

2.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

Žin., 2009, Nr. 125-5391; 2010, Nr. 145-7434; 2010, Nr. 157-7967; 2012, Nr. 132-6648; TAR 2015, Nr. 11085.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2006, Nr. 29-985; 2011, Nr. 105-4926

 

KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2008, Nr. 77-3049; 2009, Nr. 17-672

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 162-7726

2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo

TAR 2018-12-17

3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-275 „Dėl informacijos apie veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo TAR, 2015-10-30, Nr. 17197
4.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m.  spalio 29 d. įsakymas Nr. T1-268 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“

TAR, 2015-10-29, Nr. 17049
5.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. T1-279 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“

TAR, 2015-11-02, Nr. 17379
     

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje "Prekursorių kontrolė" atsakinga Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 68065, el. paštas: rima.maciuniene@ntakd.lt

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06