Strateginiai veiklos planai

Strateginis veiklos planas (SVP) – veiklos planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas ir aplinkos analizės išvadas suformuluota NTAKD misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomas vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai

NTAKD 2020–2022 SVP

NTAKD 2019–2021 SVP (pakeitimai)

NTAKD 2019–2021 SVP

NTAKD 2018–2020 SVP (pakeitimai)

NTAKD 2018–2020 SVP

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-17