Metinis veiklos planas

Metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį planą arba jo dalį

NTAKD 2020 veiklos planas

NTAKD 2019 veiklos planas

NTAKD 2018 veiklos planas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-16