exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas:

2020 metai

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2020 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 metai

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2019 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2019 I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2019 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 metai

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2018 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2018 I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2018 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 metai

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2017 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2017 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2017 I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 metai

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 metai

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2015 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2015 I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 metai

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2014 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2014 II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2014 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Ankstesni metai

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2011 m. gruodžio 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Narkotikų kontrolės departamentas prie LRV:

Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie ataskaitų pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV:

Finansinės būklės ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie ataskaitų pagal 2011 m. kovo 31 d. duomenis

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai“ atsakinga Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus finansininkė Vanda Žemaitaitienė tel.  8 7066 80 63, el. paštas: vanda.zemaitaitiene@ntakd.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-29