Darbo užmokestis

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento darbuotojų nustatytieji (paskirtieji) darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių).                                                                                                                                  

Pareigybių pavadinimai

Darbuotojų

skaičius

 

Vidutinis darbo užmokestis 2019 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m.* I ketv.

 

Direktorius

 

1

3585

(trijų mėn.)

Dirba  nuo 2020-03-24

Direktoriaus pavaduotojas

 

1

3526

3774

Skyriaus vedėjas

 

6

2139

 

2214

Vyriausiasis specialistas

 

22

1309

 

1430

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

4

1113

1231

* Į  2020 m. darbo užmokesčio vidurkį įtrauktos darbdavio socialinio draudimo įmokos, kurios neįtrauktos į 2019 m. vidutinį darbo užmokestį.

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Darbo užmokestis“ atsakinga Bendraųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus finansininkė Vanda Žemaitaitienė tel. 8 7066 80 63, el. paštas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01