Darbo užmokestis

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių).

2018-09-30  d. informacija

Pareigybių pavadinimai

Darbuotojų

skaičius

2017 m.

Vidutinis darbo užmokestis

2017 m. (Eur)

Darbuotojų

skaičius III ketv.

 

Vidutinis darbo užmokestis

2018 m. III ketv.(Eur)

Direktorius

 

1

2646

1

3179

Direktoriaus pavaduotojas

1

 

2616

 

1

 

2509

 

Skyriaus vedėjas

(15 kategorija)

6

 

1617

 

6

 

1449

 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

(14 kategorija)

1

 

1516

 

0

 

-

 

Vyriausiasis specialistas

(11-13 kategorija)

22

 

1006

 

23

976

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

2

 

1013

 

3

940

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Darbo užmokestis“ atsakinga Bendraųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus finansininkė Vanda Žemaitaitienė tel. 8 7066 80 63, el. paštas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-26
UA-79662928-1