Darbo užmokestis

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento darbuotojų nustatytieji (paskirtieji) darbo užmokesčio vidurkiai (neatskaičius mokesčių).                                                                                                                                  

Pareigybių pavadinimai

Darbuotojų

skaičius

 

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2019 m.*

 

Direktorius

 

1

2629

3585

(trijų  mėn.)

Direktoriaus pavaduotojas

 

1

2368

3526

Skyriaus vedėjas

 

6

1425

 

2139

Vyriausiasis specialistas

 

27

992

 

1309

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

5

848

1113

* Į  2019 m. darbo užmokesčio vidurkį įtrauktos darbdavio socialinio draudimo įmokos, kurios neįtrauktos į 2018 m. vidutinį darbo užmokestį.

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Darbo užmokestis“ atsakinga Bendraųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus finansininkė Vanda Žemaitaitienė tel. 8 7066 80 63, el. paštas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03
UA-79662928-1