Nuostatai

Departamento nuostatai

Departamento darbo reglamentas

Departamento vidaus tvarkos taisyklės
 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Nuostatai“ atsakinga Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjas Giedrius Kuzmickas tel.  8 7066 80 96 el. paštas: giedrius.kuzmickas@ntakd.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-28