Komisijų ir darbo grupių veikla

Informacija apie 2019 m. spalio 17 d. įvykusį Tarpžinybinės psichoaktyvų efeketą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos posėdį:

2019 m. spalio 17 d. Departamente įvyko Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos posėdis. Komisijos posėdžio metu nuspręsta:

1.            Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą papildyti 27 naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis.
2.            Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai patikslinti ir papildyti I-ojo Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo darinių grupes naujomis įtrauktomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, nurodant bendrą struktūrą su galimais naujais radikalais medžiagos struktūroje.

Komisijos sudėtis

Komisijos Reglamentas

 


Tarpinstitucinė veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisija

Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisija

 

 

Tarpinstitucinė narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244, 12.2 punktu ir siekiant užtikrinti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir bendrų veiksmų derinimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje 2013 m. sausio 24 d. sudaryta Tarpinstitucinė narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisija (toliau – Komisija).
Komisiją sudaro: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Ne maisto produktų inspekcijos atstovai.
Komisijos pagrindinis uždavinys- ieškoti bendrų sprendimų gerinant cheminių medžiagų, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, priežiūrą ir kontrolę bei įgyvendinti priimtus sprendimus.

Komisijos sudėtis

Komisijos Reglamentas

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kolegija ​

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kolegija yra patariamoji Departamento direktoriaus institucija, sudaryta siekiant darniai priimti veiksmingus sprendimus ir koordinuoti veiksmus Departamento kompetencijai priskirtais klausimais.

Kolegijos sudėtis ir darbo reglamentas 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11
UA-79662928-1