Pranešimai

1.  Narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolė.

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos privaloma dokumentacija.

3. Najos psichoaktyvios medžiagos: rinkos aspektai ir kontrolės priemonių taikymas.

4. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisinis reguliavimas. Į oficialų sąrašąneįtrauktos medžiagos.

5. Cheminių medžiagų/prekursorių ženklinimas, saugos duomenų lapai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-18
UA-79662928-1