Informacija ūkio subjektams

Informaciniai leidiniai:

Verslui apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Cheminių medžiagų stebėsena - pirmas narkotikų kontrolės žingsnis

Ką reikėtų žinoti apie cheminių medžiagų rinkos ribojimo priemones

Naujos psichoaktyvios medžiagos (angl. new psychoactive substances, NPS)

 

Narkotinių ir psichotorpinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos  kontrolės informacinė  sistema (PTAKIS)

Ptakis vartotojo vadovas

Prisijungimo instrukcija prie IS PTAKIS per elektroninius valdžios vartus

PTAKIS importo pavyzdys

 

Narkotinių ir psichotorpinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašai

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas

Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas

 

Kita informacija:

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su II ir III kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolinis klausimynas

Įstaigų ir įmonių, kurioms išduotos licencijos arba specialiosios licencijos, veiklai susijusiai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais sąrašas

Įmonių, kurioms išduoti veiklos, susijusios su antros ir trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), sąrašas

Trečiųjų šalių sąrašas į kurias vykdant eksporto procedūrą reikalingi eksporto leidimai

 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-30
UA-79662928-1