Informacija ūkio subjektams

Informaciniai leidiniai:

Verslui apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

Ką reikėtų žinoti apie cheminių medžiagų rinkos ribojimo priemones"

Naujos psichoaktyvios medžiagos (angl. new psychoactive substances, NPS)

Ptakis naudojimo instrukcija

Prisijungimo instrukcija prie IS PTAKIS per elektroninius valdžios vartus

 

Ataskaitų teikimo formos:

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų metinės apyvartos ataskaita

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas

Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos ataskaita

Pavyzdinė lentelė duomenų pateikimui „Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos ataskaita už 2016 metų II pusmetį"

Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas

 

 

Kita informacija:

Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), patikrinimų baigtinis kontrolinis klausimynas

Įstaigų ir įmonių, kurioms išduotos licencijos arba specialiosios licencijos, veiklai susijusiai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais sąrašas

Įmonių, kurioms išduoti veiklos, susijusios su antros ir trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), sąrašas

Trečiųjų šalių sąrašas į kurias vykdant eksporto procedūrą reikalingi eksporto leidimai

 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30
UA-79662928-1