Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolė

 

Teisės aktų sąvadas

Patikrinimų planai

Informacija ūkio subjektams

Prekursorių kontrolės apžvalga

Susitarimas dėl bendradarbiavimo

 

KONSULTACINIS TELEFONAS PREKURSORIŲ KONTROLĖS KLAUSIMAIS: 8 706 63192

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje atsakinga Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 68065, el. paštas: rima.maciuniene@ntakd.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-03
UA-79662928-1