Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Gražina Belian

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėja

Jurgita Žilinskaitė

Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjas

Evelina Pridotkienė

Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėja

Jurgita Miliauskaitė-Merkienė

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus  vedėja

Rima Mačiūnienė

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja

Violeta Verseckienė

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vedėja

Inga Bankauskienė

UA-79662928-1