Struktūra ir kontaktai

Bendri kontaktai:

Adresas:

Šv. Stepono g. 27,
LT-01312 Vilnius

Telefonas 8 706 68060

Faksas 8 706 68095

Elektroninis paštas: ntakd@ntakd.lt

Įmonės kodas: 302610311

 

Informacija pasiteiravimui, konsultacijoms

Licencijavimo klausimais:  8 706 68090

Alkoholio ir tabako kontrolės klausimais: 8 706 68094

Prekursorių kontrolės klausimais: 8 706 63192

Informaciją žiniasklaidai teikia:

Jonas Žala (Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas)

Telefonas 8 7066 80 64 

Mob. tel. : 8 645 63051

el. paštas: jonas.zala@ntakd.lt

 

Komisijos ir darbo grupės

Asmenų prašymai turi būti:

1) parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu);

2) parašyti įskaitomai;

3) asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

4) elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus prašome siųsti tik bendru el. paštu: ntakd@ntakd.lt

Prašymai, pateikti nesilaikant minėtų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

I- IV 8.00- 17.00 val.
V 8.00- 15.45 val.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente nustatomos dvi papildomos asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo dienos laikui:

Pirmadieniais 17:00-18:00
Ketvirtadieniais 17:00-18:00

Pietų pertrauka 12:00-12:45

Kai minėtos savaitės dienos yra švenčių dienos, asmenų prašymų priėmimo valandos perkeliamos į dieną prieš arba po švenčių dienos.

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ atsakingas Stebėsenos ir analizės skyriaus vyr. specialistas Jonas Žala tel.  8 7066 80 64,  el. paštas

Direktorė  Inga Juozapavičienė

Direktoriaus pavaduotoja

Gražina Belian

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėja

Jurgita Žilinskaitė

Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjas

Evelina Pridotkienė

Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėja

Jurgita Miliauskaitė-Merkienė

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus  vedėja

Rima Mačiūnienė

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja

Violeta Verseckienė

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vedėja

Inga Bankauskienė

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-26
UA-79662928-1