Alkoholinių gėrimų gamyba ir realizavimas 2015 metais

1 lentelė. Informacija apie alkoholinių gėrimų gamybą ir realizavimą 2015 metais (parengta pagal alkoholinių gėrimų gamintojų pateiktas ataskaitas)

Alkoholinių gėrimų grupė

Alkoholinio gėrimo

kodas pagal EB KN

Gamyba (tūkst. l. )

Realizuota įmonėms, turinčioms alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos licencijas (tūkst. l. )

Realizuota įmonėms, turinčioms alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos licencijas

(tūkst. l.)

Išvežta alkoholinių gėrimų už Lietuvos Respublikos ribų

(tūkst. l. )

Spiritiniai gėrimai

2208

27710,1

18830,7

849,1

6685,1

Alkoholiniais kokteiliai

2206, 2208

2742,9

1561,0

888,3

291,7

Vynas

2204, 2205

5427,0

3368,9

1191,5

761,3

Fermentuoti gėrimai

2206

49222,6

14575,0

17964,5

16530,4

Alus

2203

317130,3

81631,6

174162,8

55892,4

 

2015 metais spiritinių gėrimų (kodas pagal EB KN 2208) Lietuvoje pagaminta 27710,1 tūkst. litrų. 71,0 procentas pagamintų spiritinių gėrimų realizuota įmonėms, turinčioms didmeninės ir mažmeninės prekybos licencijas alkoholiniais gėrimais. 24,0 procentai pagamintų spiritinių gėrimų išvežta už Lietuvos Respublikos ribų.

Alkoholinių kokteilių (kodas pagal EB KN 2206, 2208) 2015 metais pagaminta 2742,9 tūkst. litrų. 89,3 procentų pagamintų alkoholinių kokteilių realizuota įmonėms, turinčioms didmeninės ir mažmeninės prekybos licencijas alkoholiniais gėrimais. 10,6 procento pagamintų alkoholinių kokteilių išvežta už Lietuvos Respublikos ribų.

Vyno (kodas pagal EB KN 2204, 2205) 2015 metais pagaminta 5427,0 tūkst. litrų. 84,0 procentai pagaminto vyno realizuota įmonėms, turinčioms didmeninės ir mažmeninės prekybos licencijas alkoholiniais gėrimais. 14,0 procentų pagaminto vyno išvežta už Lietuvos Respublikos ribų.

2015 metais fermentuotų gėrimų  (kodas pagal EB KN) pagaminta 49222,6 tūkst. litrų. 66,0 procentai pagamintų fermentuotų gėrimų realizuota įmonėms, turinčioms didmeninės ir mažmeninės prekybos licencijas alkoholiniais gėrimais. 33,6 procento pagamintų fermentuotų gėrimų išvežta už Lietuvos Respublikos ribų.

Alaus (kodas pagal EB KN 2203) 2015 metais pagaminta 317130,3 tūkst. litrų. 80,7 procento pagaminto alaus realizuota įmonėms, turinčioms didmeninės ir mažmeninės prekybos licencijas alkoholiniais gėrimais. 17,6 procento pagaminto alaus išvežta už Lietuvos Respublikos ribų.

                                                           Alkoholinių gėrimų gamyba 2014-2015 metais

 

2 lentelė. Palyginamieji duomenys apie 2014-2015 metais pagamintus alkoholinius gėrimus (parengta pagal alkoholinių gėrimų gamintojų

pateiktas ataskaitas)

 

 

Alkoholinio gėrimo kodas pagal EB KN

Gamyba 2014 m.

Gamyba 2015 m.

Pokytis %

(tūkst. litrų)

(tūkst. litrų)

 

1. Spiritiniai gėrimai

2208

28 353,60   

27 710,10   

-2,27

2. Alkoholiniai kokteiliai

2206, 2208

  2 595,90   

 2 742,90   

5,66

3. Vynas

2204, 2205

 6 383,50   

 5 427,00   

-15,00

4. Fermentuoti gėrimai

2206

65 349,70   

49 222,60   

-24,70

5. Alus

2203

313 878,70   

317 130,00   

1,00

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas surinko iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, ir palygino informaciją apie pagamintus alkoholinius gėrimus Lietuvoje 2014 – 2015 metais.

Iš pateiktos lentelės matyti, kad spiritinių gėrimų (kodas pagal EB KN 2208) 2015 metais gamyba, palyginus su 2014 metais, sumažėjo 2,27 procento; Vyno gamyba (kodas pagal EB KN 2204, 2205) sumažėjo 15,0 procentų, o fermentuotų gėrimų (kodas pagal EB KN 2206) net 24,7 procento.

Alkoholinių kokteilių gamyba (kodas pagal EB KN 2206, 2208) 2015 metais, palyginus su 2014 metais padidėjo 5,66 procento. Alaus gamyba (kodas pagal EB KN 2203) 2015 metais, palyginus su 2014 metais, išaugo nežymiai – 1 procentu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-02
UA-79662928-1