Reabilitacija

REABILITACIJA

Nuo 2013 metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 528 ,,Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, socialinės globos įstaigos licencijuojamos. Nuo 2015 metų teikti trumpalaikę socialinę globą socialinės rizikos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galės tik licencijas įgijusios psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos. Jas išduoda Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.                      

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas aktyviai dalyvauja įstaigoms ruošiantis gauti licencijas. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46  „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 5 priedo 13 p. nuostatas, psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos parengtas psichologinės socialinėsreabilitacijos programas turi derinti su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu. Tam tikslui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas  sudarė psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinę komisiją, kurios funkcijos yra pateiktų programų vertinimas ir išvadų dėl programų tinkamumo pateikimas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriui. Tarpžinybinė komisija sudaryta iš Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Vilniaus priklausomybės ligų centro atstovų bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento darbuotojų. Komisija vertina psichologinės socialinės reabilitacijos programas vadovaudamasi šiais kriterijais: programos tikslų ir uždavinių aiškumas, konkretumas, atitikimas sprendžiamai problemai ir tikslinės grupės poreikiams; siektini pokyčiai, taikomų metodų tinkamumas tikslinei grupei, jų pagrįstumas numatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti, vykdomų priemonių nuoseklumas, veiksmingumas, efektyvumas, pritaikymas kokybiškoms paslaugoms teikti. Ši komisija ir po licencijos išdavimo kas penkeri metai, siekiant užtikrinti psichologinės bei socialinės reabilitacijos paslaugų kokybę, vertins asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigų programas.

Tikimasi, kad psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimas padės priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigoms gauti licencijas ir tuo pačiu sudarys sąlygas teikiamų  paslaugų kokybei  gerinti. 

Psichologinės socialinės reabilitacijos programos pateikimo vertinimui forma

Psichologinės socialinės reabilitacijos programos vertinimo tarpžinybinės komisijos nuostatai  

 

Rekomendacijos programų rengimui: 

Asmens sveikatos priežiūros sampratos klaidos rašant programą

Programos metodai

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija, socialinė integracija, socialinės atskirties mažinimas, 2014 m. apžvalga

Reabilitacijos įstaigos

Psichologinės ir socialinės reabilitacijos įstaigos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų
Psichikos sveikatos centrai
Respublikinis priklausomybės ligų centras

Leidinyje pateikiama informacija ir rekomendacijos specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams ir pan.), kaip dirbti su asmenimis, priklausomais nuo narkotinių medžiagų. Tam, kad individualių užsiėmimų ir darbo su grupe aprašymus būtų lengviau suprasti ir pritaikyti, metodikoje kartu pateikiama teorinė medžiaga užsėmimų vadovui bei nurodomi papildomi literatūros šaltiniai.

>>> plačiau

Informacinė medžiaga

Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir į darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas
Darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenimis metodika / Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2008. 234 p. ISBN 978-9955-9867-4-4.

Narkomanijos gydymo principai, taikomi nusikaltimus padariusiems asmenims
(Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations), 2006.

http://old.ntakd.lt/bylos/Nuotraukos/nida/leidiniai/2-virselis.jpg

NIDA tyrimų pagrindu parengtas leidinys, suteikiantis žinių, kaip narkotikų vartotojus nukreipti gydytis, išnaudojant baudžiamosios teisės normas. Pristatoma 13 svarbiausių principų, dažniausiai užduodami klausimai ir į juos pateikiami atsakymai, nurodomi pagrindiniai informacijos šaltiniai.

>>> plačiau (EN)

Narkomanijos gydymo principai: tyrimais paremtas vadovas
(Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide), 1999, 2000.

http://old.ntakd.lt/bylos/Nuotraukos/nida/leidiniai/3-virselis.gif

Leidinys pateikia moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją apie narkomaniją ir narkomanijos gydymą, suteikia žinių, kaip pacientai pasveiksta nuo žalingų įpročių ir kaip gydymas yra taikomas jų draugams bei tėvams.

>>> plačiau (EN)

 

Terapinės priklausomybių bendruomenės Europoje (Therapeutic communities for treating addictions in Europe, 2015). Leidinyje aprašoma terapinių bendruomenių kūrimosi raida, jų veiksmingumas bei poveikis platesniajai visuomenei.

Už informacijos teikimą srityje „Reabilitacija“ atsakinga Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Tichomirova tel. 8 706 631 91, el. paštas karolina.tichomirova@ntakd.lt

 


Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-01