Licencijų ir leidimų išdavimas

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Paslaugos“ atsakinga Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 706 68091, el. p. violeta.verseckiene@ntakd.lt

DĖMESIO! Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. popieriniai tabako gaminių ir alkoholio produktų licencijos ir leidimai neišduodami. Licencijos ir leidimai išduodami, naudojantis Licencijų informacine sistema.

Informaciją apie išduotas licencijas ir leidimus rasite adresu: www.licencijavimas.lt 

 

Teikti paraišką elektroniniu būdu

 

UA-79662928-1