Įmonių, turinčių stiprių alkoholinių gėrimų ir kitų alkoholio produktų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija daugiau kaip 22 procentai, gamybos licencijas, sąrašas

Eil.

Nr.

Įmonės pavadinimas, kodas, adresas

Licen-

cijos

Nr.

Licencijos išdavimo data

Leidžiama veikla

Sandėlių adresai

Gamybos vietos adresas

1.

UAB “Lietuviškas midus”,

įmonės kodas 7065526, Trakų g. 9, Stakliškės, Prienų r.

153

00 12 28

Stiprių alkoholinių gėrimų ir kitų alkoholio produktų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentr. daugiau kaip 22 procentai – midaus trauktinių, pagamintų natūralaus bičių medaus pagrindu (KPN kodas 2208.90.69.1) gamyba iki 60 000 dal per metus

 

Trakų g. 9, Stakliškės, Prienų r.

Trakų g. 9, Stakliškės, Prienų r.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-10
UA-79662928-1