Naujos psichoaktyviosios medžiagos

Leidinys apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas 

NAUJOS PSICHOAKTYVIOSIOS  MEDŽIAGOS

     Naujos psichoaktyviosios medžiagos (anlg. new psychoactive substance, toliau - NPS) – tai grynos formos ar ruošiami nauji narkotikai ar nauji psichotropiniai narkotikai, kurie nėra įtraukti į 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų bei į 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijas ir gali kelti pavojų visuomenės sveikatai panašiai kaip medžiagos, išvardytos minėtų konvencijų sąrašuose.

      Šiandien narkotikų rinka žymiai permainingesnė ir dinamiškesnė nei prieš 20 metų, taip pat vis mažiau sutelkta į augalinės kilmės medžiagas. Esama ženklų, kad mažėja švirkščiamųjų narkotikų vartojimas, yra mažiau naujų heroino vartotojų, mažiau vartojama kokaino ir rūkoma kanapių. Kelia nerimą į Europos rinką kasmet didėjančiais kiekiais plūstančios naujos psichoaktyvios medžiagos Europoje šios medžiagos dar vadinamos „legal highs“ arba „smart drugs“. Daugelyje valstybių šios medžiagos kelia rimtų socialinių ar sveikatos problemų. Prieš 10 metų šių narkotinių medžiagų buvo galima gauti tik „pogrindyje“, šiuo metu šis įsigijimo būdas dar pasitaikantis, tačiau dažniausiai naujos psichoaktyvios medžiagos įsigyjamos „teisėtai“ internetu rečiau specializuotose parduotuvėse. Iš vienos pusės šios medžiagos naudojamos, kaip narkotikų pakaitalas, tačiau parduodamos kaip teisėtos prekės neskirtos žmonių vartojimui. Šios medžiagos parduodamos įvairiomis formomis: tabletės, suktinės, žoliniai mišiniai, milteliai, druskos ir pan. Į šių produktų sudėtį gali įeiti ir natūralūs augalai (pvz.: Kratom, Kava kava, Saliva divinorum), sintetinės medžiagos (pvz.: 2-aminoindanas, butilonas, mefedronas) ir pusiau sintetinės medžiagos gautos iš natūralių aliejų (pvz.: DMAA). Taip pat būtina paminėti ir pagrindinį cheminį žolinių mišinių komponentą JWH junginius – jų poveikis artimas į sukeliamą kanapių poveikį.

     Idėja sintetinti narkotinių medžiagų pakaitalus nėra nauja, jau 1980 m. buvo sintetinami ir platinami feniletilaminai, 1990 m. - triptaminai, 2000 m. pradžioje piperazinai ir katinonų dariniai. Šios medžiagos buvo neteisėtai sintetinamos ir platinamos neteisėtoje rinkoje. Dabartiniu metu narkotikų platintojai pakoregavo savo veiklos būdus, todėl žaliavas, reikalingas narkotikų gamybai, įsigyja teisėtai ir pagamintus produktus parduoda kaip teisėtus. Dažniausiai naudojamos naujos psichoaktyvios medžiagos priklauso sintetinių kanabinoidų, fenetilamino, piperazino, triptaminų ir katinonų darinių grupėms. Šiandien šios medžiagos, dažniausiai gaminamos Kinijoje ir Indijoje, importuojamos į Europą, čia jos perdirbamos, pakuojamos ir parduodamos. Gatvėje jomis prekiaujama kaip amfetamino, ekstazių, heroino ar kokaino pakaitalais.

          Keletą pastarųjų metų ES stebima kasmet didėjanti NPS pasiūla: 2008 m. ES per ankstyvojo perspėjimo sistemą (angl. Early Warning System) gauta 13 pranešimų apie NPS, 2009 – apie 24 medžiagas, 2010 – apie 41 medžiagą, 2011 – apie 49 medžiagas, 2012 – apie 74 medžiagas, 2013 m. – apie ​ 81 medžiagą, 2014 m. – apie 101 medžiagą, o 2015 m. gauta net 104 pranešimai apie naujas rinkoje pasirodžiusias medžiagas ES valstybėse. ENNSC 2015 m. duomenimis per visą stebėsenos laikotarpį užregistruota 548 NPS. Šis skaičius gali būti ženkliai didesnis, nes nurodomi tik oficialių šaltinių duomenys, tačiau NPS rinka pasižymi dinamiškumu, todėl dauguma pateikiamų skaičių tik laikino pobūdžio. 

        NPS gausa rinkoje neaplenkė ir Lietuvos rinkos. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis 2005 m., 2007 m. bei 2009 m. valstybinės laboratorijos nustatė po 1 NPS Lietuvos vidaus rinkoje, 2013 m. - 44 NPS, 2014 m. spalio 31 d. pranešimų skaičius siekė 25, o 2015 m. - 17. Tai rodo, kad Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse NPS pasiūla ir paklausa yra labai dinamiška ir greitai kintanti. Departamento duomenimis daugiausiai sulaikytų NPS, per 2005 m. – 2015 m. laikotarpį, buvo atsiųsta paštu.

        Daugelį problemų sukelia tai, kad skirtingose šalyse taikomos skirtingos rinkos ribojimo priemonės, todėl siekiant suvienodinti NPS reguliavimo mechanizmą ES valstybėse 2013 m. rugsėjo 17 d. Europos Komisija parengė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyvių medžiagų ir dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje. Minėtame pasiūlyme naujos psichoaktyvios medžiagos (vadinamosios teisėtos svaigiosios medžiagos angl. „legal hight“) nurodomos kaip natūralios arba sintetinės medžiagos, kurios veikia centrinę nervų sistemą ir keičia psichines funkcijas. Dauguma tokių medžiagų turi arba galėtų turėti kitų naudojimo paskirčių, pvz., kaip vaistų veikliosios medžiagos. Naujoms psichoaktyvioms medžiagoms, priešingai nei tokioms psichoaktyvioms medžiagoms kaip kokainas arba amfetaminai, nėra taikomos kontrolės priemonės pagal JT konvencijas dėl narkotikų.

     Plačiau apie NPS galima paskaityti Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro internetiniame puslapyje adresu:
https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/LegalResponses
bei Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro tinklalapyje, adresu:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/drug-markets

 

Už naujų psichoaktyviųjų medžiagų rubriką atsakinga Rasa Povilanskienė, tel. 8 7066 80 65, el. paštas rasa.povilanskiene@ntakd.lt 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-12
UA-79662928-1