ŽALOS MAŽINIMO PRIEMONĖS PASILINKSMINIMO VIETOSE – TIKSLINGA INVESTICIJA

Data

2020 01 07

Įvertinimas
0
Be pavadinimo.png

Europos ir kitose šalyse organizuojant pasilinksminimo pramogas (naktinį gyvenimą) jau seniai pasitelkiamos įvairios priemonės, skirtos sumažinti rizikas pasilinksminimo vietų bei masinių renginių lankytojų sveikatai ir saugumui. Taip siekiama ne tik apsaugoti lankytojus, bet ir padėti jiems suprasti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką, kas gali sulaikyti nuo neatsakingo vartojimo, apsaugoti jų ar aplinkinių žmonių sveikatą, kartais net gyvybę. Pažymėtina, kad įvairių šalių patirtis yra skirtinga, tačiau moksliškai įrodyta, kad pakankamos apimties ir savalaikės prevencinės ir žalos mažinimo priemonės yra svarbi psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos politikos formavimo sudėtinė dalis.

 

Tyrimais patvirtinta, kad žmogus psichoaktyviąsias medžiagas pradeda vartoti ne tik dėl asmeninių savybių ar problemų, bet ir dėl tam tikrų jo aplinkoje esančių veiksnių: ko tikimasi ir kas priimtina aplinkoje, kurioje asmuo gyvena ar lankosi, kaip ir kokia pateikiama informacija, koks yra psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumas ir pan. Tai pabrėžia ne tik lankytojų sąmoningumo ar atsakomybės, bet ir pasilinksminimo pramogas inicijuojančių ir organizuojančių asmenų turimų žinių ir jų praktinio taikymo svarbą su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir žalos mažinimu  susijusiais klausimais.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas reaguodamas į š. m. sausio 1 d. įvykusią nelaimę, pasibaigusią kaip įtariama jauno žmogaus perdozavimu nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, primena, kad pažangių valstybių patirtis rodo, jog žalos mažinimo priemonių diegimas yra tikslinga investicija. Lietuva taip pat žengia šia kryptimi ir, pasitelkdama pasiteisinusios užsienio šalių praktikos pavyzdžius bei mokslo įrodymus, skatina masinių renginių organizatorius bei pasilinksminimo vietų vadovus teikti į lankytojų sveikatą orientuotas paslaugas. Tam pasiekti 2017 m. Departamento parengtose rekomendacijose „Naktinis gyvenimas ir narkotikai“ pateikiami praktiniai patarimai ir pavyzdžiai, kaip pagerinti pasilinksminimo vietų bei masinių renginių kokybę ir saugumą, siekiant sumažinti su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susijusias neigiamas pasekmes.

 

Tikime, kad, nepaisant verslo interesų, pasilinksminimo vietų vadovai ir masinių renginių organizatoriai, būdami sąmoningi ir socialiai atsakingi, galės tikslingai pritaikyti rekomendacijas, organizuojant pasilinksminimo pramogas.

 

Rekomendacijas galite rasti čia