Pranešimas Nr.24L-61 apie išduotą UAB "Fatalitas" kicenciją Nr. 10L-94t verstis didmenine prekyba tabako gaminiais

Data

2017 09 12

Įvertinimas
0

2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. 24L-61

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi ir Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktu, 2017 m. rugsėjo 11 d. išduota UAB „Fatalitas“ (kodas 151471560, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė Marijampolės sav. Marijampolės m. Sasnavos g. 18) licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais Nr. 10L-94t.

Sandėlio, iš kurio bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriame šie gaminiai bus laikomi, adresas ir patalpos pažymėjimas plane: Marijampolės m. Sasnavos g. 18 (1-1).

 

UA-79662928-1