Pirmieji projekto „Tabako kontrolės bendri veiksmai" metai

Data

2019 05 08

Įvertinimas
1
Fiksavimas.JPG

ES Sveikatos programoje pažymėta, kad tabako produktų sudedamųjų dalių ataskaitų teikimas, vertinimas ir reguliavimas yra svarbūs veiksmingos ir visapusiškos tabako kontrolės politikos aspektai, kurie prisideda prie bendro tikslo – skatinti gerą sveikatą, mažinti su tabako vartojimu susijusius susirgimus ir suteikti realią naudą piliečiams.

Europinio Tabako kontrolės bendrų veiksmų projekto (JATC) pradžia – 2017 m. spalio mėn. Šis visapusiškas ES finansuojamas projektas yra skirtas padėti įgyvendinti 2014 m. priimtą ES Tabako produktų direktyvą (toliau – TPD) visose 28 ES valstybėse narėse ir gerinti ES visuomenės sveikatos apsaugą.

TPD yra kompleksinis teisės aktas, kuris nustato tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo taisykles, kartu užtikrinant tabako gaminių vidaus rinkos veikimą. JATC sprendžia tabako gaminių stebėsenos klausimą visos ES mastu – tokios veiklos nebūtų įmanoma atlikti atskirai vienoje ar keliose ES valstybėse narėse.

Šį 36 mėnesių trukmės projektą sudaro 9 darbo grupės, kuriose dalyvauja 30 partnerių kartu su 13 bendradarbiaujančių partnerių, atliekančių stebėjimo ir konsultavimo vaidmenį. 1–4 darbo grupės projekte veikia horizontaliu principu, jų veikla nukreipta į vidaus organizavimą, informacijos sklaidą ir galutinių rezultatų integravimą į nacionalines politikas, tuo tarpu likusių darbo grupių veikla nukreipta į funkcinius dalykus, susijusius su tabako kontrole tarp valstybių narių.

Tabako kontrolės bendrų veiksmų projekte dalyvauja ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Gražinos Belian, direktoriaus pavaduotojos, laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas, teigimu, Departamento dalyvavimas tokio lygio projekte suteikia unikalią galimybę siekiant maksimalios sinergijos tarp Lietuvos ir kitų ES šalių vykdomų tabako kontrolės veiksmų, taip pat padeda inovatyviai spręsti kylančius tabako kontrolės iššūkius.

Daugiau informacijos apie Tabako kontrolės bendrų veiksmų projektą rasite čia.

UA-79662928-1