Departamento atstovai dalyvavo diskusijoje apie Ankstyvosios intervencijos programos vykdymą Šakiuose

Data

2018 02 06

Įvertinimas
0
03.jpg

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu  Nr. V-60/V-39 patvirtinus Ankstyvosios intervencijos programos (toliau – Programa) vykdymo tvarkos aprašą, Departamentas, kaip Ankstyvosios intervencijos programą diegianti institucija, tęsia ir stiprina bendradarbiavimą su savivaldybių įstaigomis, dalyvaujančiomis Programos įgyvendinime.

2018 m. vasario 8 d. Departamento atstovai dalyvavo Šalių rajono savivaldybėje organizuotoje diskusijoje, kurioje pristatyta Programa, kaip gerosios praktikos įrankis darbui su jaunais asmenimis, kurie eksperimentuoja alkoholiu ir narkotikais, aptartas programos įgyvendinimo kokybės užtikrinimas, jaunų asmenų įpareigojimo ar savanoriško dalyvavimo programoje galimybės. Susitikime dalyvavo savivaldybės administracijos Vaiko gerovės, Narkotikų kontrolės komisijų, Visuomenės sveikatos biuro, Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai, o taip pat ir ugdymo įstaigų vadovai, tad dėmesys buvo skirtas ir mokyklų vaidmeniui  dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemos atpažinimo, tinkamo reagavimo ir pagalbos teikimo vaikams.

UA-79662928-1