DĖL IŠSINEŠIMUI PARDUODAMO PILSTOMO ALAUS

Data

2019 05 09

Įvertinimas
0
IMG_20190117_211634.jpg

Departamentas pastebi padažnėjusius atvejus, kai viešojo maitinimo įmonėse parduodamas pilstomas alus, klientui paprašius, iš statinių supilamas į plastikinius butelius, uždaromas kamščiais ir paduodamas klientui išsinešimui, neženklinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat, neretai nustatomi atvejai, kai viešojo maitinimo įmonės darbuotojai, norėdami greičiau aptarnauti klientus, iš anksto išpilsto alų į plastikinius butelius, jų nustatyta tvarka nepaženklina ir laiko juos prekybos vietoje.

Norime informuoti, kad įmonė tokio išpilstyto alaus laikymo ir įsigijimo negalės pagrįsti įsigijimo dokumentais, kadangi nebus galimybės nustatyti alaus tapatumo.

Taigi, alaus laikymas nepaženklintuose buteliuose kvalifikuojamas kaip laikymas alkoholinių gėrimų, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų bei kuriems nepateikti juridinę galią turintys įsigijimo dokumentai. Už pastarąjį pažeidimą numatyta bauda bei licencijos panaikinimas.

Todėl, norime priminti, kad ūkio subjektai, vykdantys pilstomo alaus pardavimo išsinešimui veiklą, be kita ko, privalo laikytis teisės aktų reikalavimų ir prekybos vietoje nelaikyti į plastikinius butelius išpilstyto alaus, o kiekvieną parduodamą išsinešimui pilstomo alaus butelį paženklinti nustatyta tvarka.

Su alaus ženklinimo reikalavimais galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4C73F84FBC7D/asr

UA-79662928-1