ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS: KUR LINK?

Data

2017 11 14

Įvertinimas
0
image4.jpeg

Planuojama, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. eksperimentuojantys ar nereguliariai vartojantys psichoaktyviąsias medžiagas jaunuoliai galės dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje visose Lietuvos savivaldybėse. Siekiant tam tinkamai pasirengti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), lapkričio 10 dieną organizavo susitikimą Utenoje, kuriame dalyvavo savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų, teritorinių policijos įstaigų, pedagoginių psichologinių tarnybų, visuomenės sveikatos biurų atstovai iš Utenos, Anykščių, Molėtų, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybių. Susitikimo metu trumpai pristatyta Ankstyvosios intervencijos programa, aptarti jos diegimo ir įgyvendinimo kokybės užtikrinimo klausimai, diskutuota dėl savivaldybės įstaigų bendradarbiavimo, jaunų asmenų įpareigojimo dalyvauti ar savanoriško dalyvavimo programoje galimybių, stebėsenos vykdymo savivaldybės ir valstybės lygmenimis.

Departamentas, kaip Ankstyvosios intervencijos programą diegianti institucija, šiuo metu analizuoja specialistų rengimo dirbti su šia programa poreikį, šiais ir kitais metais vykdo mokymų plėtrą. 2013-2017 metais apmokytų specialistų skaičius jau siekia 200. Tiems, kurie turi praktinės programos vykdymo patirties, Departamentas reguliariai organizuoja supervizijas, kurių tikslas – teikti konsultacinę pagalbą dėl grupinių užsiėmimų vedimo, dalinantis gerąja patirtimi ir sprendžiant probleminius klausimus ar situacijas kartu. Lapkričio 8 ir 9 dienomis vykusiose dviejose supervizijose programos įgyvendinimo tobulinimo aspektus aptarė, į juos gilinosi 31 specialistas iš savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, pedagoginių psichologinių, probacijos tarnybų, vaikų socializacijos centrų.

UA-79662928-1