Tarpžinybinė psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą
 

Informacija apie 2019 m. spalio 17 d. įvykusį Tarpžinybinės psichoaktyvų efeketą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos posėdį:

2019 m. spalio 17 d. Departamente įvyko Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos posėdis. Komisijos posėdžio metu nuspręsta:

1.            Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus papildyti 27 naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis.
2.            Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai patikslinti ir papildyti I-ojo Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo darinių grupes naujomis įtrauktomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, nurodant bendrą struktūrą su galimais naujais radikalais medžiagos struktūroje.

Komisijos sudėtis

Komisijos Reglamentas