Mokinių tėvų apklausa apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją

Kviečiame dalyvauti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdomoje 1-12 kl. mokinių tėvų apklausoje, kurios tikslas – įvertinti tėvų vaidmenį ir poreikius, apsaugant vaikus nuo psichoaktyviųjų medžiagų (alkoholio, tabako, narkotikų ir kt.) vartojimo. Jei turite kelis vaikus, galite pildyti kelias anketas.

Siekiant užtikrinti atsakymų konfidencialumą, ši apklausa yra anoniminė.

 

 • Pasirinkite tik vieną variantą
  pastarąjį mėnesį
  pastaraisiais metais
  seniau
  niekada (praleiskite sekančius du klausimus)
  0
 • Pasirinkite vieną ar daugiau variantų
  alkoholį
  tabaką
  elektronines cigaretes
  bedūmius tabako gaminius
  pasyvų rūkymą (kvėpavimą tabako dūmais užterštu oru)
  narkotikus (kanapes, heroiną, ekstazį, amfetaminą ir kt.)
  naujas psichoaktyviąsias medžiagas („spice“, „crystal“, „chymkė“, „sintetika“ ir kt.) arba uostomąsias medžiagas („buzai“, „propsai“, „linksmutės“ arba „juoko dujos“)
  energinius gėrimus
  kavą
  nealkoholinį alų, nealkoholinius alaus kokteilius, nealkoholinį sidrą ar vyną
  vaistus (vartojamus ne gydymo tikslais)
  buityje naudojamas chemines medžiagos (vartojamas ne pagal paskirtį)
  skirtingų medžiagų maišymą (pvz., alkoholio ir energinių gėrimų ar narkotikų)
  vairavimą apsvaigus
  azartinius lošimus
  1
 • *

  Apie kokius narkotikus ir jų keliamą pavojų esate kada nors kalbėjęs(-usi) su savo vaiku(-ais)?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  mišraus poveikio (kanapės, hašišas, lakiosios medžiagos ir kt.)

  haliucinogeninio poveikio (haliucinogeniniai grybai, LSD, DMT ir kt.)

  stimuliuojančio poveikio (kokainas, amfetaminas, metamfetaminas, ekstazis (MDMA) ir kt.)

  slopinančio poveikio (morfinas, heroinas ir kt.)

  kalbėjau bendrai apie narkotikus, neišskirdamas(-a) konkrečių narkotikų ar jų grupių

  nesu kalbėjęs(-usi)

  2
 • Pasirinkite vieną ar daugiau variantų
  nerandu tinkamos progos, nežinau nuo ko pradėti
  mano vaikui(-ams) negresia vartoti psichoaktyviąsias medžiagas
  mano vaikas(-ai) dar per mažas(-i) tokiems pokalbiams
  mano vaikas(-ai) jau per didelis(-i) tokiems pokalbiams
  man trūksta informacijos, neramu, kad vaikas(-ai) žino daugiau, pritrūksiu argumentų
  bijau sužadinti vaiko(-ų) susidomėjimą
  nenoriu konfliktuoti su vaiku(-ais)
  nemanau, kad tokie pokalbiai gali ką nors pakeisti
  kita
  3
 • Pasirinkite vieną ar daugiau variantų
  tėvų
  bendraamžių, draugų
  mokyklos
  valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų vykdomos politikos
  žiniasklaidos
  kita
  4
 • Pasirinkite vieną ar daugiau variantų
  į mokyklos specialistą (psichologą, socialinį pedagogą, visuomenės sveikatos specialistą, kt.)
  į pedagoginę psichologinę tarnybą
  į psichikos sveikatos centrą
  į priklausomybės ligų centrą
  kitur
  problemą sprendėme patys, nesikreipdami niekur pagalbos
  su tokia problema nesame susidūrę
  5
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  15 m. ar jaunesniam
  16-17 m.
  18-20 m.
  kaip leidžia įstatymas
  neleisčiau
  6
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  taip, niekuomet nesislepiu
  taip, bet paprastai stengiuosi prie savo vaiko(-ų) nevartoti alkoholio
  ne (vartoju alkoholį, bet ne prie savo vaiko(-ų))
  nevartoju alkoholio
  7
 • Pasirinkite tik vieną variantą
  taip, niekuomet nesislepiu
  taip, bet paprastai stengiuosi prie savo vaiko(-ų) nerūkyti
  ne (rūkau, bet ne prie savo vaiko(-ų))
  nerūkau
  8
 • *

  Ar esate savo vaiko(-ų) akivaizdoje vartojęs(-usi) elektronines cigaretės arba bedūmius tabako gaminius?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip, niekuomet nesislepiu

  taip, bet paprastai stengiuosi prie savo vaiko(-ų) jų nevartoti

  ne (vartoju, bet ne prie savo vaiko(-ų))

  nevartoju

  9
 • *

  Ar esate savo vaiko(-ų) akivaizdoje vartojęs(-usi) narkotikus?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip, niekuomet nesislepiu

  taip, bet paprastai stengiuosi prie savo vaiko(-ų) jų nevartoti

  ne (vartoju narkotikus, bet ne prie savo vaiko(-ų))

  nevartoju narkotikų

  10
 • *

  Pažymėkite teiginius, su kuriais sutinkate:

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  mano ryšys su vaiku(-ais) yra stiprus ir artimas

  kasdien bent 15 minučių būnu su vaiku (kiekvienu iš vaikų) visu 100 proc. (išjungus telefoną, televizorių, kompiuterį)

  kasdien pagiriu savo vaiką(-us) bent dėl vieno dalyko, kurį vaikas(-ai) daro gerai

  dažniausiai žinau, kur ir su kuo mano vaikas(-ai) leidžia laisvalaikį

  gerai pažįstu savo vaiko(-ų) artimiausius draugus

  gerai pažįstu savo vaiko(-ų) artimiausių draugų tėvus

  mūsų šeimoje yra nustatytos aiškios taisyklės, koks elgesys yra tinkamas ir koks ne, ką vaikai gali daryti, o ko ne

  dažnai nesutariu, pykstuosi su savo vaiku(-ais)

  mūsų šeimoje yra kilę konfliktų dėl vaiko(-ų) psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

  tėvams turėtų būti labiau prieinamos tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugos

  trūksta paslaugų tėvams, kurių vaikai eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas

  trūksta informacijos, kur kreiptis pagalbos, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas

  11
 • *

  Ar Jūsų vaikas(-ai) dalyvauja(-avo) bent vienoje mokykloje vykdomoje ilgalaikėje programoje, skirtoje  socialiniam emociniam ugdymui ir / ar psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip

  ne

  nežinau

  12
 • *

  Į kokį mokyklos specialistą pirmiausia kreiptumėtės dėl klausimų, susijusių su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  auklėtoją

  kitą mokytoją

  visuomenės sveikatos specialistą

  psichologą

  socialinį pedagogą

  kitą specialistą

  nesikreipčiau arba kreipčiausi ne į mokyklos specialistus

  13
 • *

  Ar žinote apie mokykloje dirbantį visuomenės sveikatos specialistą, jo funkcijas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip, žinau, kokias veiklas vykdo ir už ką yra atsakingas

  žinau, kad toks yra, bet nežinau už ką atsakingas

  ne, nežinau

  14
 • *

  Ar lankėtės internetinėje svetainėje www.nerukysiu.lt?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip

  ne, apie tokią nesu girdėjęs(-usi)

  ne, bet žinau, kad tokia yra

  15
 • *

  Ar lankėtės internetinėje svetainėje www.askritiskas.lt?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip

  ne, apie tokią nesu girdėjęs(-usi)

  ne, bet žinau, kad tokia yra

  16
 • *

  Ar lankėtės internetinėje svetainėje www.kaveikiavaikai.lt?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  taip

  ne, apie tokią nesu girdėjęs(-usi)

  ne, bet žinau, kad tokia yra

  17
 • Pasirinkite iš sąrašo
  18
 • Jei turite kelis vaikus, bet pildėte tik vieną anketą, galite pažymėti kelis variantus
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  19
 • moteris
  vyras
  20
 • Pasirinkite iš sąrašo
  21
 • 22
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-29
UA-79662928-1